• بخشهای خبری
  • کیفیت هوای شهر مشهد قابل قبول است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های وحدت، مفتح و سرافرازان درشرایط ناسالم برای گروه های حساس و ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های طرق، وحدت، خیام جنوبی، آوینی، امامیه، کریمی، مفتح و سرافرازان ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

   کیفیت هوای شهر مشهد قابل قبول است

   سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه سرافرازان با عدد ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

   کیفیت هوای شهر مشهد قابل قبول است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در سرافرازان با عدد شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

   کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در وحدت با عدد شاخص 82 در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

   کیفیت هوای شهر مشهد سالم است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در وحدت با عدد شاخص 86 در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

   مدیریت شهری مشهد تنها مجموعه ای بود که بدون هیچ مواخذه ای کمک مان کرد

   شرایط خاص مشهد سبب شده بود تا بیشترین نگرانی دولتمردان و وزارت بهداشت و درمان از مشهد و استان ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

   کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در سجاد با عدد شاخص 92 در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

   کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد، الهیه و سرافرازان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در سجاد با عدد شاخص 76 در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است.
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .