• بخشهای خبری
  • کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های رسالت، لشگر، سجاد، خیام شمالی، خاقانی و سمزقند در شرایط پاک و ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های ساختمان، الهیه و آوینی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار وحدت با عدد شاخص 71 در شرایط قابل قبول گزارش شده است.
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های کریمی و مفتح در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه، خیام شمالی و مفتح در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های ساختمان، آوینی، کریمی، مفتح و سرافرازان در شرایط قابل قبول و سایر ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

   کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های رسالت و خاقانی در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

   کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار دارد

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های طرق و مفتح در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

   کیفیت هوای شهر مشهد پاک است

   هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های طرق، وحدت، کریمی، مفتح و سرافرازان درشرایط قابل قبول و سایر ...
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .