سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳ ۳۵
طبقه بندی: اخبار کوتاه
چچ
2KfZhtis2KfZhSDZhdin2YbZiNix2LTYsdin2YrYtyDYp9i22LfYsdin2LHYrtix2YjYrCDZgti32KfYsSDYp9iyINiu2LcgKNiv2YrYsdmK2YQpINiv2LHYrti3INiv2Ygg2YLYt9in2LEg2LTZh9ix2Yo=

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد اعلام کرد؛

انجام مانورشرایط اضطرارخروج قطار از خط (دیریل) درخط دو قطار شهری

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد،گفت: با هدف آمادگی نیروها و شناخت نقاط ضعف و قوت مانورشرایط اضطرارخروج قطارازخط (دیریل) و آسیب به ریل سوم درخط دو قطار شهری مشهد انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، وحید مبین مقدم در این خصوص افزود: با توجه به ارزیابی های ریسک صورت گرفته از خطراتی که مترو را تهدید و خدمات رانی را مختل می کند خروج قطار از خط است.

وی اضافه کرد: برهمین اساس مانورشرایط اضطرارخروج قطار ازخط (دیریل) و آسیب به ریل سوم با هدف تمرین تخصصی نیروهای مربوطه،آشنایی با دستور العمل های مرتبط،آموزش و بهبود عملکرد و شناخت نقاط ضعف و قوت در زمان بروز حادثه در ایستگاه شریعتی خط دو قطار شهری مشهد انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد،با اشاره اینکه انجام مانورشرایط اضطرارخروج قطار از خط (دیریل) و آسیب به ریل سوم از ضروری ترین اقدامات برنامه ریزی شده در خطوط قطار شهری است، ادامه داد: این مانور شب گذشته و پس از پایان سرویس دهی خطوط قطار شهری در ایستگاه شریعتی انجام شده است.

مجید خبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده: