شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۱۱ ۳۲۲
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KjYp9iy2KLZgdix2YrZhtmKINi02YfYsdmKINiv2LEg2LTZh9ixINmH2YjYtNmF2YbYryAg2YXZh9iv2Yog2YHZh9mF2YrYr9mH

بازآفرینی شهری در شهر هوشمند مهدی فهمیده

بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ هدف عملیاتی است که در نهایت به یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، نظریه هوشمند شدن شهرها، اولین بار با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و بهره وری در کوتاه مدت با بهره از شبکه های هوشمند مبتنی بر سیستم فناوری اطلاعات ارائه شد که بعدها کاربرد آن در بازآفرینی شهری باعث ایجاد عنوان جدیدی در این راستا شد که یکی از راهکارهای جدید برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد بازآفرینی است.

امروزه بافت های ناکارآمد و مسأله دار شهری به عنوان یکی از معضلات شهرها جلوه گر شده اند. از این رو برای رسیدن به شهری کارا و منسجم می بایست وضعیت این بافت ها ساماندهی شود.

رویکردهای نوینی نظیر انگاره های شهر هوشمند در آفرینش مجدد (بازآفرینش به عنوان مکملی برای بازآفرینی) مکان هایی دارد که کیفیت آن ها کاهش یافته است. رویکرد شهر هوشمند و تلفیق راهکارهای نرم و سخت افزاری میتواند به عنوان راهکاری مناسب و تکمیل کننده روش های بازآفرینی در جهت بهبود فضاهای شهری به کار گرفته شود.

دکتری مدیریت بحران شهری

منبع:
آدرس کوتاه شده: