شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰ ۵۵
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • خدمات شهری
چچ
2YXYr9mK2LHZitiqINm+2LPZhdin2YbYryDZhdi02YfYryDYp9mE2q/ZiNmKINmF2YbYp9iz2KjZiiDYqNix2KfZiiDZg9i02YjYsSDYp9iz2Ko=

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛

مدیریت پسماند مشهد الگوی مناسبی برای کشور است

در حاشیه بازدید از صنایع بازیافتی و بزرگترین لندفیل مهندسی و بهداشتی پسماند در شهر مشهد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وضعیت مدیریت پسماند شهرداری مشهد را الگوی مناسبی برای کشور دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، علی سلاجقه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: رویکرد در حوزه مدیریت پسماند در شهر مقدس مشهد فوق العاده مناسب است و فرآیندها بسیار خوب و جامع و کامل دیده شده است اعم از مرحله جمع آوری هوشمند پسماندهای بازیافتی، بحث مکانیزاسیون، صنایع بازیافتی و همچنین بزرگترین لندفیل مهندسی و بهداشتی پسماندهای شهری که در کمترین جایی در کشور دیده ام که شرایط بدین گونه باشد.

وی همچنین افزود : تعاملات با دستگاه ها بسیار خوب است و رویکرد مناسبی نسبت به محیط زیست وجود دارد که امیدوارم برای کشور به عنوان یک الگو واقعاً مورد استفاده قرار گیرد. ان شاا... مشهد مقدس الگوی مناسبی برای کشور باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: