پنجشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
طبقه بندی: اخبار کوتاه
چچ
2KjYsdin2Yog2KjYp9iy2LPYp9iy2Yog2KfZitiz2Krar9in2YfZh9in2Yog2KfYqtmI2KjZiNizINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgyDZhdi02YfYr9iMIDUwMCDZhdmK2YTZitmI2YYg2LHZitin2YQg2YfYstmK2YbZhyDZhdmKINi02YjYryA=

برای بازسازی ایستگاههای اتوبوس منطقه یک مشهد، 500 میلیون ریال هزینه می شود

شهردار منطقه یک گفت: بزودی بازسازی ایستگاههای اتوبوس منطقه یک شهر مشهد با 500 میلیون ریال اعتبار انجام می شود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد در روز پنج شنبه ،مسعود ایاز هدف از انجام این فعالیت ها را در تعمیر، تکمیل، بازسازی و رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس در سطح منطقه اعلام کرد.
وی تاکید کرد : با اجرایی شدن این فعالیت و رفاه حال شهروندان، بیشتر ایستگاههای این منطقه که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، بهسازی ،رنگ آمیزی و نیمکت های جدیدی نیز نصب خواهد شد .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 6.3498373031616
Qt: 7.9526114463806