پنجشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
چچ
2b7Yp9mK2q/Yp9mHINin2LfZhNin2Lkg2LHYs9in2YbZiiAg2LPYqtin2K8g2LfYsSDYrSDYqNmH2LPYp9iyINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINix2KfZhyDYp9mG2K/Yp9iy2Yog2LTYrw==

پایگاه اطلاع رسانی ستاد طر ح بهساز شهرداری مشهد راه اندازی شد

پایگاه اطلاع رسانی  ستاد طرح بهساز با رویکرد اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیت و پروژه های عملیاتی این ستاد به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد : این پایگاه اینترنتی دارای بخشهای مختلفی از جمله قابلیت برقراری ارتباط مستقیم کاربران با مدیران و مسئولان طرح بهساز است، همچنین آخرین اطلاعات در رابطه با روند پیشرفت محورهای اجرایی طرح فوق در سطح شهر، قابل دسترسی می باشد.
از دیگر امکانات این سایت استفاده کاربران به منظور ارائه انتقادات و پیشنهادات و ایده های اجرایی در خصوص پروژه های عملیاتی ستاد بهساز می باشد.
شایان ذکر است : جهت بازدید این پایگاه اینترنتی می توانید به آدرس www.behsaz.orgمراجعه نمایید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2489946683248
Qt: 2.3639056682587