یکشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
طبقه بندی:
چچ
2KfYt9mE2KfYudin2Kog2YHYsdmH2Ybar9mKINmIINin2KzYqtmF2KfYudmKINmG2YjYp9it2Yog2LPZhyDZiCDZvtmG2Kwg2KrZg9mF2YrZhCDYtNiv

اطلاعات فرهنگی و اجتماعی نواحی سه و پنج تکمیل شد

بانک اطلاعات فرهنگی و اجتماعی نواحی 3 و 5 تکمیشدد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد در این بررسی بیش از 100 صفحه اطلاعات مورد نیاز و ضروری فرهنگی و اجتماعی محلات از جمله مساجد، مدارس ،مراکز و کانون های فرهنگی، فضاهای ورزشی، پارک ها و ... تهیه شده است. شایان ذکر است ناحیه دو با 4 محله و ناحیه پنج با یک محله در حال ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان می باشند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.460621992747
Qt: 1.2100989818573