شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHIMKr2YbYs9iu2YfigIzYtNmG2KfYs9mKINmG2YXYp9mK2LTigIzZh9in2Yog2KLZitmK2YbZisK7INiv2LEg2YXYtNmH2K8g2KjYsdm+2Kcg2YXZiuKAjNi02YjYrw==

کارگاه «نسخه‌شناسی نمایش‌های آیینی» در مشهد برپا می‌شود

جابر عناصری برای حضور در کارگاه تخصصی «نسخه‌شناسی نمایش‌های آیینی» با دعوت موسسه آفرینش‌های هنری رضوی به مشهد می‌آید.

جابر عناصری، پیر نمایش‌های آیینی ایران برای حضور در کارگاه تخصصی «نسخه‌شناسی نمایش‌های آیینی» با دعوت موسسه آفرینش‌های هنری رضوی به مشهد می‌آید. این کارگاه آموزشی با حضور برخی از پژوهشگران نمایش‌های آیینی، نویسندگان و کارگردانان حوزه ادبیات نمایشی خراسان همچون رضا صابری، سعید تشکری، رضا حسینی و دیگران اجرا می‌شود.
در این برنامه دکتر عناصری به بررسی محورهای «بازشناسی نسخه‌های نمایش آیینی به ویژه تعزیه» و «نقش خطاطی و مشاقی در تحریر نسخ شبیه‌خوانی» می‌پردازد.
ورک شاپ تخصصی «نسخه‌شناسی نمایش‌های آیینی» روز شنبه سوم بهمن ماه ساعت 16 در محل مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ع) واقع در خواجه ربیع 23 برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1717613538106
Qt: 0.8072874546051