چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ ۰۰:۰۰
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDYotiz2YHYp9mE2Kog2LPYt9itINmF2LnYp9io2LEg2KfYtdmE2Yog2YXZhti32YLZhyDZitmD

پروژه آسفالت سطح معابر اصلی منطقه یک

شهردار منطقه یک از پروژه آسفالت سطح معابر اصلی این منطقه خبر داد.

شهردار منطقه یک گقت :در سال گذشته این شهرداری در بحث آسفالت در سطح معابر اصلی طی 60 روز خیابانهای احمدآباد ،سناباد، ملاصدرا، کوهسنگی ، خیام ،ملک آباد، فلسطین، دانشگاه ، میدان شریعتی ، تقاطع خیام و فردوسی را تراش ، روکش و درزگیری نمود.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد ،مسعود ایاز افزود: در این پروژه 60 روزه که یکی از مهمترین اقدامات منطقه در جهت رضایت شهروندان با توجه به فرارسیدن ایام نوروز صورت گرفته بالغ بر چهار میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال هزینه شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0979806582133
Qt: 2.1675355434418