پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ ۰۰:۰۰
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2Yog2KfZiNmE2YrZhiDZhti02LPYqiAxNTAg2K/ZgtmK2YLZhyDYp9mKINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdi02YfYryDYqNinINix2LPYp9mG2Ycg2YfYpw==

گزاش تصویری:

گزارش تصویری اولین نشست 150 دقیقه ای شهردار مشهد با رسانه ها

برای دیدن عکس های بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.92520062128703
Qt: 0.42672514915466