چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۵
چچ
2b7Zitin2K/Zh+KAjNix2YjZh9in2Yog2K7Zitin2KjYp9mGINmH2YbYsdiz2KrYp9mGINiq2Kcg2YXZitiv2KfZhiDZh9i02KrYtdivINio2YfYs9in2LLZiiDZhdmK4oCM2LTZiNiv

پیاده‌روهای خیابان هنرستان تا میدان هشتصد بهسازی می‌شود

طرح بهسازی پیاده‌روهای خیابان هنرستان تا میدان هشتصد از مهرما امسال آغاز شده است و فاز یک آن در عید نوروز به اتمام می‌رسد.

شهردار منطقه9 مشهد گفت: پیاده‌روهای خیابان هنرستان تا میدان هشتصد بهسازی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، حسین طاهری‌پور افزود: طرح بهسازی پیاده‌روهای خیابان هنرستان تا میدان هشتصد از مهرما امسال آغاز شده است و فاز یک آن در عید نوروز به اتمام می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار کل این طرح 600 میلیون تومان می‌باشد که فاز یک آن 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4756433169047
Qt: 1.2751035690308