چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • اخبار اصلی
  • عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری
چچ
2KfYrtiq2LXYp9i1INix2YLZhSA3MDAg2YXZitmE2YrYp9ix2K8g2KrZiNmF2KfZhiDYqNix2KfZiiDYp9iv2KfZhdmHINin2K3Yr9in2Ksg2K7YtyAzINmC2LfYp9ixINi02YfYsdmKINmF2LTZh9iv

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد؛

اختصاص رقم 700 میلیارد تومان برای ادامه احداث خط 3 قطار شهری مشهد

درخواست شهرداری مشهد اختصاص 700 میلیارد تومان برای پیشبرد خط 3 قطارشهری است. سال گذشته نیز 700 میلیارد تومان به مشهد اختصاص یافت و هم اکنون این اوراق مشارکت به طور کامل منتشر شده و نقدینگی آن در اختیار قرار دارد.

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور بر ضرورت اختصاص 700 میلیارد تومان سهم دولت به منظور ادامه احداث خط 3 قطار شهری در سال جاری تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، اکبر رحمانی قهرودی با بیان این مطلب، اظهارکرد: درخواست شهرداری مشهد اختصاص 700 میلیارد تومان برای پیشبرد خط 3 قطارشهری است. سال گذشته نیز 700 میلیارد تومان به مشهد اختصاص یافت و هم اکنون این اوراق مشارکت به طور کامل منتشر شده و نقدینگی آن در اختیار قرار دارد.
وی با بیان اینکه سهم شهرداری در تامین بودجه‌های قطار شهری 50 درصد و سهم دولت در این رابطه 50 درصد است، افزود: با این وجود ضرورت دارد سهم شهرداری ها در تامین هزینه های قطار شهری افزایش یابد.
رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه تاکنون دولت به وظایف خود در زمینه تامین بودجه قطار شهری مشهد عمل کرده است، گفت: عموما طی سال‌های گذشته تامین اعتبار طرح‌های دولتی از طرق مختلف صورت می‌گیرد و مقرر شده عمده سهم دولت از محل فروش اوراق مشارکت صورت پذیرد.
رحمانی خاطر نشان کرد: بر این اساس به استناد بند دال تبصره 5 قانون بودجه پیش بینی شده امسال رقم 5هزارو 500 میلیارد تومان به شهرداری‌ها اختصاص یابد که از این رقم- معادل 50 درصد- یعنی 2هزار و 750 میلیارد تومان سهم قطار شهری‌های کشور است و بر مبنای درخواست‌های وصول شده، این رقم‌ اختصاص می‌یابد.
نجمه کیشی
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4603252410889
Qt: 1.1481366157532