چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۹ ۴۷۵۷
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری
چچ
2KfYrdiv2KfYqyDYr9mIINiz2KfZhNmHINiq2YLYp9i32LkgNCDYs9i32K3ZiiDZhdmK2K/Yp9mGINmG2YXYp9mK2LTar9in2Yc=

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد:

احداث دو ساله تقاطع 4 سطحی میدان نمایشگاه

سطح مثبت دو این تقاطع نیز دارای دو چپگرد است که یکی از بزرگراه امام علی(ع) به بولوار نمایشگاه و چپگرد دیگر از غرب بزرگراه  امام علی (ع) از سمت چناران را به بولوار میثاق متصل خواهد کرد.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تقاطع چند سطحی میدان نمایشگاه که عملیات اجرایی آن روز جمعه آغاز خواهد شد، طی دو سال به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، خلیل الله کاظمی در این خصوص افزود: تقاطع میدان نمایشگاه دارای 4 سطح است که سطح منفی یک بولوار نمایشگاه را به بولوار میثاق و سطح صفر به صورت میدان اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین سطح مثبت یک این تقاطع، شرق بزرگراه امام علی(ع) را به غرب بزرگراه امام علی(ع) به سمت چناران متصل می کند.
وی تصریح کرد: سطح مثبت دو این تقاطع نیز دارای دو چپگرد است که یکی از بزرگراه امام علی(ع) به بولوار نمایشگاه و چپگرد دیگر از غرب بزرگراه  امام علی (ع) از سمت چناران را به بولوار میثاق متصل خواهد کرد.
کاظمی با بیان اینکه هزینه اجرای این تقاطع 4 سطحی حدود 187 میلیارد تومان پیش بینی می شود، اظهار کرد: تامین اعتبار این پروژه 25 درصد نقد و 75 درصد غیرنقد به صورت تهاتر زمین، پروانه و مجوز تامین خواهد شد.
معاون عمران،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده تقاطع 4 سطحی میدان نمایشگاه را ظرف 24 ماه به بهره برداری خواهیم رساند.
مجید خبیری 

منبع:
آدرس کوتاه شده: