پنجشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۴۳
چچ
2KrZhNin2LQg2K/YsSDZgtin2YbZiNmGINqv2LHYp9mK2Yog2Ygg2KrZg9mF2YrZhCDYs9mG2K/Zh9in2Yog2YPZhtiq2LHZhCDYtNmH2LEg2KfYsiDYs9mI2Yog2LTZiNix2KfZiiDZvtmG2KzZhQ==

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد:

تلاش در قانون گرایی و تکمیل سندهای کنترل شهر از سوی شورای پنجم

شورا بر مبنای آیین نامه اجرای طرح های توسعه و عمران مصوب سال 78، ضوابط طرح های بالادستی، طرح جامع و شرح خدمات مشاور را بررسی می کند و این  موارد 3 طرحی است که تبدیل به چک لیست می شود و بر مبنای آن طرح ها کنترل می گردد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای پنجم می کوشد سندهای کنترل شهر را با شعار قانون گرایی محقق و تکمیل کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدهادی مهدی نیا با بیان این مطلب در نشست بررسی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب که در سالن شهدا برگزار شد، با اشاره به اینکه شعار شورای پنجم قانون گرایی است، بیان کرد: شورای شهر قانونگرایی را در حوزه شهرسازی دنبال می کند و امیدواریم یکی از نتایج قانون گرایی در این حوزه، کامل شدن سندهای کنترل شهر از جمله طرح تفصیلی باشد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شورا بر مبنای قوانین بالادستی کار خود را در بررسی طرح انجام می دهد، گفت: شورا بر مبنای آیین نامه اجرای طرح های توسعه و عمران مصوب سال 78، ضوابط طرح های بالادستی، طرح جامع و شرح خدمات مشاور را بررسی می کند و این  موارد 3 طرحی است که تبدیل به چک لیست می شود و بر مبنای آن طرح ها کنترل می گردد.
مهدی نیا با اشاره به محتوی طرح ها، اظهار کرد: زمانی که با امضای شهردار طرح به شورا ارسال می شود، این امر به معنای اجماع نظر در بخش های مختلف شهرداری است.
وی به وجود دو رویکرد در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد: یا اینگونه تصور می شود که طرح تفصیلی طرحی است که وقتی مصوب می شود و در دست مدیریت شهری قرار می گیرد، بخش هایی است که دارای بیشترین ارتباط با مدیریت شهری است، اما به خرق عادت مبتلا می شود و مدیریت شهری به شکل دیگری رقم های جاری خود را اجرایی می کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: رویکرد دیگر این است که طرح تفصیلی ارائه می شود و محتوایی با خود می آورد که بر مبنای آن مدل ها و ساختارهای دیگری برای پاسخگویی شکل می گیرد. پس در این رویکرد باید طرح تفصیلی به واقعیت های موجود نزدیک شود تا ابزاری برای پاسخگویی مدیریت شهری شود.
مهدی نیا با اشاره به وجود محدودیت هایی در ضوابط  و مقررات طرح، گفت: گاه با وقفه ای دوباره مسیر را تکرار می کند که نمونه آن طرح تاش است.
وی افزود: پیش بینی این است اگر با رویکرد دوم باشد توقفی در اجرای کار صورت می گیرد، چالش ها و نارضایتی شکل می گیرد و دوباره همان شرایط حاکم می شود.
وی با اشاره به محدودیت های طرح، اظهار کرد سقف جمعیتی در سند بالادستی – که طرح جامع است- 603 هزار نفر دیده شده و  تا سال 1405 باید نزدیک 100 هزار نفر در این حوزه مستقر شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محدودیت های استاندارد سرانه طرح های بالادستی، بیان کرد: طرح مساحت هایی را تکلیف می کند وبر همه چیز اثر گذار است.
مهدی نیا گفت: آنچه از این نظامات بررسی میشود، آن است که 2 مورد بیشترین اثر را بر امورات جاریه شهرداری دارد. در واقع بیشترین اثرات را کاربری زمین و نظام عرضه و دسترسی دارد.
وی بیان کرد: در نظام کاربری زمین نیز محصولی که تولید می شود 2 نقشه کاربری پیشنهادی اراضی و دفترچه ضوابط مبتنی بر نقشه را شامل می شود در این زمینه عقب نشینی ها، تعریض معبرها و کاربرهای دیگر مطرح است.
نجمه کیشی 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.1689726511637
Qt: 3.7317326068878