پنجشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱
چچ
2YTYstmI2YUg2KrZiNis2Ycg2KjZhyDYrtmI2KfYs9iq2Ycg2YfYpyDZiCDYp9mG2KrYuNin2LHYp9iqINmF2LHYr9mF2Yog2K/YsSDYp9is2LHYp9mKINi32LHYrSDYqtmB2LXZitmE2Yog2YXZhtin2LfZgg==

شهردار مشهد تاکید کرد:

لزوم توجه به خواسته ها و انتظارات مردمی در اجرای طرح تفصیلی مناطق

مدیر منطقه باید پروژه هایی که مدیریت شهری در برش های برنامه میان مدت در نظر گرفته را تطبیق دهد و بر اساس آن الگوی کار را اجرایی کند.

شهردار مشهد بر لزوم توجه به خواسته ها و انتظارات مردم در اجرای طرح تفصیلی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی با بیان این مطلب در نشست بررسی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب که در سالن شهدا برگزار شد، با تاکید بر اهمیت بررسی طرح، اظهار کرد: خواسته ما از شهرداران مناطق این است که حلقه ارتباط مدیریت شهری با مردم باشند و انتظارات و گرایش های مردم را درک کنند. بر این اساس اگر ابتدای مطالعه و بررسی طرح هستند، باید خواسته های مردم را در نظر گیرند و آن را به مشاور انتقال دهند.
وی همچنین گفت: اگر انتهای بررسی طرح هستند، باید خواسته های مردمی را بر طرح تطبیق دهند و اعلام کنند چه بخش هایی در طول اجرای طرح به لحاظ اجتماعی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.
شهردار مشهد به وجود اختلاف نظرها، چالش ها و مطالبات در طرح اشاره کرد و گفت: این اختلافات بین حوزه های مختلف و حتی در درون مدیریت شهری وجود داشته و همچنان نیز به قوت خود باقی است.
کلائی در ادامه بیان کرد: عمده این اختلافات یا حل و فصل نشده یا مرتفع شده ولی افراد با عینک های قبلی و نگرش های گذشته به موضوع نگاه می کنند. پس باید چند اصل اساسی به منظور دستیابی به انسجام و یکپارچگی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر با انتظارات و چالش های اجتماعی مواجه ایم، باید شهرداران مناطق این مسائل را ارائه کنند.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه بخش زیادی از تحقق وظایف هر حوزه در گرو برنامه های اجرایی است که از طرح های تفصیلی منبعث می شود، گفت: همچنین باید بر روی ارتقای کیفیت سکونت توجه کرد.
کلائی با اشاره به اجرای پروژه های مختلف از سوی مدیریت شهری در بازه های زمانی، بیان کرد: مدیر منطقه باید پروژه هایی که مدیریت شهری در برش های برنامه میان مدت در نظر گرفته را تطبیق دهد و بر اساس آن الگوی کار را اجرایی کند.
وی خاطر نشان کرد: باید شأن مناطق ارائه و کنترل گرایش های اجتماعی و تذکر آنها به جلسه برای لحاظ توسط نهادهای تسهیل کننده و دیدن چگونگی تحقق ماموریت اصلی پهنه در قالب فعالیت های مدیریت شهری باشد.
شهردار مشهد با بیان اینکه حوزه شهرسازی باید این خواسته ها را به صورت فنی مدیریت کند، گفت: خواسته ها چه در طرح های بالادستی چه در برنامه های میان مدت باید کنترل شود و خلاف آن  نیز رصد گردد.
کلائی تاکید کرد: همچنین باید تمهیدات این مسئله که حرف ها به صورت عملیاتی در قالب سند مشخص و روشن در بین همه اسناد و ذی نفعان اعمال گردد، اندیشیده شود.
وی با اشاره به نقش سایر حوزه های تخصصی در این رابطه، تصریح کرد: حوزه های تخصصی نیز باید تحقق ابزارهای خود برای ایفای نقش در این طرح یا سایر برنامه های مدیریت شهری را درخواست، کنترل و نظارت کنند.
شهردار مشهد اظهار کرد: امروز با طرحی مواجه ایم که مشاور در سالیان ممادی تهیه و ارائه کرده است. پس باید در تطبیق مسائل تمامی خواسته های اجتماعی و مانند آن را رعایت کنیم و طرح های بالادست را نیز لحاظ کنیم. اما این امر باعث نمی شود پیشنهاداتی که برای بهبود ارائه می دهیم، محدود به طرح های بالادست وعوامل معطوف کننده باشد.
کلائی عنوان کرد: تنها چیزی که ما را محدود می کند این است که مبنای تهیه طرح را تغییر ندهیم. اما ممکن است سند جامع مانند هر سند دیگری اشکالاتی داشته باشد. 
وی با بیان اینکه در طی 13 سال گذشته شهر دستخوش تغییراتی شده، گفت: پس در نتیجه این تغییرات ممکن است مدیریت شهری به استنتاجاتی رسیده باشد. در عین حال بخشی از این تغییرات اقتضائات راهبردی است که مدیریت شهری به تجربه با آن ها برخورد کرده است.
شهردار مشهد با تاکید بر اینکه به معنای واقعی به دنبال شفافیت، کاهش فساد و الکترونیکی کردن امور هستیم، اظهار کرد: برای این مهم اقتضائاتی در طرح لازم است. نکته بعدی این است که حتی الامکان شکل مداخلات باید شکل راهبردی ساختاری باشد.
کلائی خاطرنشان کرد: آنچه اتفاق افتاده در طرح دیده شود و واقعیات موجود در شهر بر روی طرح تفصیلی بنشیند، که اگر رعایت نکنیم مردم دچار دردسر می شوند.
نجمه کیشی 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.93092330296834
Qt: 0.39932036399841