چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۳
چچ
2b7Ziti02LHZiNmKINi32YjZhNmKINi52YXYr9mHINiq2K7ZhNmBINiz2KfYrtiq2YXYp9mG2Yog2K/YsSDZhdi02YfYrw==

مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد مطرح کرد:

پیشروی طولی عمده تخلف ساختمانی در مشهد

به ترتیب فراوانی، پیشروی طولی، احداث طبقه اضافه، کسری پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت عقب‌نشینی جانبی و پیش‌آمدگی غیرمجاز به سمت معبر بیشترین تخلفات ساختمانی را در مشهد شامل می‌شود.

مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد پیشروی طولی را عمده تخلف ساختمانی در این کلانشهر عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مسعود ایاز با بیان این مطلب، گفت: پیشروی طولی شایع‌ترین تخلف ساختمانی در سال 1397 است که تعداد آن 5861 معادل 45 درصد املاک رسیدگی شده، می‌باشد.
وی در ادامه بیان کرد: پیشروی طولی از حیث عدم رعایت اصول شهرسازی و بعضاً تخلف از ضوابط فنی و یا بهداشتی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل رسیدگی می‌باشد. این تخلف به معنای تجاوز از ضابطه سطح اشغال مندرج در طرح‌های تفصیلی و مجوزهای ساختمانی بوده که ضمن تغییر در تراکم ساختمانی موجب کاهش فضای باز املاک، سایه‌اندازی و ناهنجاری در سیما و منظر شهری نیز خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد با اشاره به ماده صد قانون شهرداری‌ها، عنوان کرد: براساس این ماده قانونی، مالکان اراضی و یا املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
ایاز با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد آن تخلف ساختمانی محسوب می‌شود، گفت: مواردی از این دست می‌بایست در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی به تشریح دیگر تخلفات ساختمانی انجام شده در سال گذشته پرداخت و افزود: به ترتیب فراوانی، پیشروی طولی، احداث طبقه اضافه، کسری پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت عقب‌نشینی جانبی و پیش‌آمدگی غیرمجاز به سمت معبر بیشترین تخلفات ساختمانی را در مشهد شامل می‌شود.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد یکی از علل تخلف پیشروی طولی را تامین پارکینگ دانست و اظهار کرد: این کار به صورت متصل یا منفصل و یا با افزایش سطح زیربنا و افزایش واحدهای ساخته شده، می‌باشد.
ایاز با اشاره به اینکه تخلف پیشروی طولی موجب تعدی به حقوق مالکان مجاور می‌شود، خاطرنشان کرد: این تخلف معمولاً مانع تابش نور آفتاب و سایه‌اندازی می‌شود. بلکه در صورت افزایش واحدها به تبع آن افزایش جمعیت و کاهش سرانه‌های خدماتی و عدول از اصول شهرسازی خواهد شد.
وی بیان کرد: لذا با توجه به شرایط مکانی و کالبدی ملک در شمول تخلفاتی است که عموماً رای به قلع بنا صادر خواهدشد.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد احداث بنای خلاف جهت و در فضای باز را دیگر تخلف قابل طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه این امر موجب نقصان فضای باز جهت احداث فضای سبز، محدودیت در فضای بازی کودکان و بعضا ً تغییر در مشاعات می‌باشد، عموماً رای به قلع بنا صادر می‌گردد.
ایاز تاکید کرد: افراد قبل از هرگونه انجام عملیات ساختمانی ضمن مراجعه به شهرداری و اطلاع از ضوابط و مقررات شهرسازی و فنی نسبت به دریافت پروانه اقدام نمایند و از اعتماد به برخی از افراد سودجو چه در مرحله‌ی اخذ پروانه و چه در مرحله‌ی پایانکار پرهیز کنند.
نجمه کیشی
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8202980359395
Qt: 3.2118744850159