جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۲۱:۰۴ ۵۸۸
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • نمایشگاه اقتصادی
چچ
2KfYqNmE2KfYuiDZgtix2KfYsdiv2KfYryDYs9mHINm+2LHZiNqY2Ycg2LTZh9ix2Yog2KjYpyDYp9ix2LLYtCDbt9uw27DZhdmK2YTZitin2LHYryDYqtmI2YXYp9mGINio2Ycg2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ix2KfZhg==

با امضای قرارداد توسط معاون اقتصادی شهردار مشهد در چهارمین شب از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری صورت گرفت؛

ابلاغ قرارداد سه پروژه شهری با ارزش ۷۰۰میلیارد تومان به سرمایه گذاران

این قراردادها شامل پروژه پروژه تجاری، اقامتی، پارکینگ عمومی توحید به ارزش تقریبی سرمایه گذاری ۶۴۰ میلیارد تومان، پارک موضوعی کودک و سلامت به ارزش سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد تومان و پروژه جایگاه های سوخت کوچک مقیاس تک سکو به ارزش ۱۰ میلیارد تومان می باشد.

قرارداد سه پروژه زیرساختی به ارزش سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان توسط معاون اقتصادی شهردار مشهد، امضاء و برای اجرا به سرمایه گذار ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، در چهارمین شب از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری، قرارداد سه پروژه شهری به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، امضاء و به سرمایه گذاران برای اجرا، ابلاغ شد.

این قراردادها شامل پروژه پروژه تجاری، اقامتی، پارکینگ عمومی توحید به ارزش تقریبی سرمایه گذاری ۶۴۰ میلیارد تومان، پارک موضوعی کودک و سلامت به ارزش سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد تومان و پروژه جایگاه های سوخت کوچک مقیاس تک سکو به ارزش ۱۰ میلیارد تومان می باشد.
شایان ذکراست نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری واقتصادشهری از۱۲تا۱۶آذرماه درمحل نمایشگاه بین المللی مشهدبرگزارمی شود. 

منبع:
آدرس کوتاه شده: