یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۹ ۲۲۳
طبقه بندی: نمایشگاه اقتصادی
چچ
2KjYrti0INin2LnYuNmFINiq2YHYp9mH2YbYp9mF2Ycg2YfYp9mKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINiv2LEg2K3ZiNiy2Ycg2KrYp9mF2YrZhiDZhdin2YTZiiDYp9iz2Ko=

معاون اقتصادی شهرداری مشهد در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری واقتصاشهری مشهد؛

بخش اعظم تفاهنامه های شهرداری مشهد در حوزه تامین مالی است

۲ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در راستای تامین سرمایه، امضای قرارداد احداث پارکینگ توحید که بزرگترین پروژه مشارکتی تاریخ شهرداری میباشد، ایجاد پمپ بنزینهای کوچک مقیاس برای مدیریت انرژی و سهولت دسترسی شهروندان برای سوختگیری و فعال سازی اقتصادی میدان شهدا از دستاوردهای این نمایشگاه بوده است.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد گفت:بخش اعظم تفاهنامه هایی که در نمایشگاه سرمایه گذاری مشهد به امضا رسید در حوزه تامین مالی پروژه های شهری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، اژدر اژدری خاطرنشان کرد: با برگزاری این نمایشگاه توانستیم تصویر بسیار خوبی از پیشرفتهای اقتصادی مشهد ارائه کنیم و بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت شهری برای تامین مالی پروژه های در این نمایشگاه محقق شد.

وی با بیان اینکه عزم و اراده بالایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کلانشهر مشهد در مدیریت شهری وجود دارد، ادامه داد:بخش اعظم تفاهمنامه ها در حوزه تامین مالی پروژه های شهری است و ابزارهای اقتصادی که در ذیل اوراق مشارکت تعریف میشود متولی استفاده از آنها است.

اژدری یادآور شد: ۲هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در راستای تامین سرمایه، امضای قرارداد احداث پارکینگ توحید که بزرگترین پروژه مشارکتی تاریخ شهرداری میباشد، ایجاد پمپ بنزینهای کوچک مقیاس برای مدیریت انرژی و سهولت دسترسی شهروندان برای سوختگیری و فعال سازی اقتصادی میدان شهدا از دستاوردهای این نمایشگاه بوده است.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد افزود:تلاش داریم در سالهای آینده فرصتهای سرمایه گذاری را فراتر از مشهد فراهم کنیم.
 

منبع:
آدرس کوتاه شده: