جمعه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
چچ
2KLYutin2LIg2LbYryDYudmB2YjZhtmKINmD2LHYr9mGINmG2KfZiNqv2KfZhiDYp9iq2YjYqNmI2LPYsdin2YbZiiDYp9iyINi02Kgg2q/YsNi02KrZhw==

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد خبر داد؛

آغاز ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی از شب گذشته

در راستای پیشگیری از انتشار بیماری های واگیردار و اطمینان خاطر شهروندان طرح ضد عفونی شدن اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از شب گذشته آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از آغاز ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی از شب گذشته خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید حسینقلی زاده مقدم در این خصوص گفت: در راستای پیشگیری از انتشار بیماری های واگیردار و اطمینان خاطر شهروندان طرح ضد عفونی شدن اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از شب گذشته آغاز شده است.
وی ادامه داد: در این راستا با به کار گیری تیمی متخصص تمامی ناوگان فعال اتوبوسرانی هر شب و پس از اتمام خدمات رسانی در توقف گاه های اتوبوسرانی ضد عفونی خواهند شد.
وی افزود: با توجه به این که بهداشت فردی در پیشگیری از انتشار بیماری های واگیر دار تاثیر بسیار زیادی دارند از شهروندان تقاضا می شود درمحل های عمومی نسبت به رعایت نکات بهداشتی توجه داشته باشند.

مجید خبیری 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6968139012655
Qt: 1.5240108966827