چهارشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
چچ
2KrYudmK2YrZhiDYqtmD2YTZitmBINmF2YbYt9mC2Ycg2K7ZitmGINi52LHYqCDYr9ixINmC2KfZhNioINi32LHYreKAjNmH2KfZiiDZhdmI2LbZiNi52Yo=

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خبرداد؛

تعیین تکلیف منطقه خین عرب در قالب طرح‌های موضوعی

در این امر نیز ما به دنبال یک تعریف ضابطه‌ای هستیم تا بتوانیم از آخرین ظرفیت استفاده از وضعیت موجود را داشته باشیم و با کمک شورای تامین شهرستان، بحث‌های کنترلی را برای ساخت و سازهای غیرمجاز پیگیری کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: منطقه خین عرب در حریم واقع شده و به دلیل وجود مغازه‌ها و کارگاه‌های تولیدی شکل صنعتی به خود گرفته است که امیدواریم در قالب طرح‌های موضوعی این منطقه تعیین تکلیف شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین‌نژاد در حاشیه بازدید از روند ساخت و ساز در مناطق دو، سه و چهار، اظهار کرد: در بازدید امروز در منطقه چهار موضوع حریم، تفکیک‌های غیرمجازی و استقرار صنایع در این منطقه را محوریت اصلی کار خود قرار دادیم زیرا بهترین زمان برای رسیدگی به این موارد زمانی است که مشغول تهیه طرح‌های تفضیلی هستیم.
وی افزود: همچنین در ادامه این بازدید به وضعیت برخی از بناهای قدیمی خطرناک برای شهرندان نیز پرداخته شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از اولویت‌های ما مهم ما در این بازدید میدانی است.
حسین‌نژاد در باره بازدید از منطقه خین عرب، خاطرنشان کرد: این منطقه بسیار بزرگ است و در حریم واقع شده و به دلیل وجود مغازه‌ها و کارگاه‌های تولیدی شکل صنعتی به خود گرفته است که امیدواریم در قالب طرح‌های موضوعی این منطقه تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: بر اساس زمان‌بندی که در شورای راهبری طرح‌های تفضیلی داشته‌یم، امید داریم که تا دو ماه انتهایی سال، طرح تفضیلی کل حوزه‌ها به کمیسیون ماده پنج ارسال شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، تصریح کرد: در این امر نیز ما به دنبال یک تعریف ضابطه‌ای هستیم تا بتوانیم از آخرین ظرفیت استفاده از وضعیت موجود را داشته باشیم و با کمک شورای تامین شهرستان، بحث‌های کنترلی را برای ساخت و سازهای غیرمجاز پیگیری کنیم.
حسین‌‌نژاد درباره ساماندهی خیابان خین‌عرب، تصریح کرد: هر تصمیمی که اخذ شود، طرح جامع حمل و نقل مشهد در آن لحاظ می‌شود و راه‌های دسترسی و ظرفیت‌های موجود نیز در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به تصویب خواهد رسید.
غزاله شهیدی 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6108959515889
Qt: 1.4326055049896