چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴
چچ
2KrYtNmD2YrZhCDYtNmI2LHYp9mKINix2KfZh9io2LHYr9mKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZgw==

در راستای هم‌افزایی و ارائه خدمات به شهروندان صورت گرفت؛

تشکیل شورای راهبردی شهرداری الکترونیک

در راستای هم افزایی و ارائه خدمات به شهروندان، شورایی تحت عنوان «شورای راهبردی شهرداری الکترونیک» به ریاست شهردار مشهد تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، در راستای هم افزایی و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان، شورایی تحت عنوان «شورای راهبردی شهرداری الکترونیک» به ریاست شهردار مشهد تشکیل می‌شود که به موجب این ابلاغ محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با حفظ سمت به عنوان عضو شورای مذکور منصوب می‌شود.

از جمله وظایف این شورا می توان به تعیین راهبردها، سیاست ها و رویکردهای تحقق شهرداری الکترونیک هوشمند و ارائه خدمات به شهروندان، انطباق سیاست های کلان مدیریت شهری در خصوص شهرداری الکترونیک با اسناد فرادستی و ابلاغی، راهبری و نظارت بر زیرساخت ها و اجرای میز خدمت غیرحضوری و چارچوب شهرداری الکترونیک، بررسی اولویت بندی مناطق شهرداری در جهت توسعه و فراگیری شهرداری الکترونیک و خدمات هوشمند و نظارت مستمر بر حسن عملکرد اجرای شهرداری الکترونیک و اتخاذ تصمیمات اصلاحی و بهبود آن اشاره کرد.

همچنین دیگر وظایف این شورا شامل پایش و نظارت بر طراحی، بهبود و مهندسی مجدد فرآیندهای کلیدی و فرآیندهای پیاده سازی شده در سامانه ها و تبیین رویکردهای کلان فرآیندی، بررسی نتایج رضایت سنجی شهروندی حاصل از اجرای شهرداری الکترونیک و اتخاذ تصمیمات اصلاحی و بهبودی، حضور مستمر و فعال در جلسات شورا و جدیت در اجرا و پیگیری تحقق مصوبات و ارائه گزارش های مدیریتی لازم و ارزیابی بهره وری خدمات غیرحضوری ارائه شده در حوزه های خدمتی تخصصی می‌ شود.

غزاله شهیدی 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6492692629496
Qt: 1.5081589221954