دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷
چچ
2YXYudin2YjZhiDYtNmH2LHYs9in2LLZiiDZiCDZhdi52YXYp9ix2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2KfYudmE2KfZhSDZg9ix2K/Ymw==

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اعلام کرد؛

تصویب طرح های تفضیلی در شورای شهر مشهد و کمیسیون ماده 5 تا دی ماه امسال

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: روند تصویب طرح های تفضیلی در شورای شهر و کمیسیون ماده 5 تا دی ماه امسال طی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا حسین نژاد، در اولین جلسه شورای اداری شهرداری در سال جاری که با حضور شهردار مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از جمله موضوعات که در شرایط کنونی مورد نیاز شهرداری است، می توان به بحث طرح های تفضیلی اشاره کرد.
وی افزود: براساس طرح هایی که در شورای راهبردی تایید و شهردار مشهد نیز آن را کتبا ابلاغ کرده اند، تا دی ماه امسال کلیه طرح های تفضیلی شهرمشهد، روند شورای شهر مشهد و کمیسیون ماده 5 را طی خواهند کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان این که پا سخگویی به شهروندان در حوزه شهرسازی با طرح های جامع و تفضیلی مربوط به سال 52 سخت است، بیان کرد: امیدواریم با تایید و تصویب طرح های تفضیلی در کمیسیون ماده 5 این مشکل نیز برطرف شود .
حسین نژاد خاطرنشان کرد: قصد داریم به موازت سیستم یکپارچه ای که برای پاسخگویی به مردم در حوزه شهرسازی وجود دارد، سیستم دیگری را به جهت رقابت و کوتاه شدن فرآیند ها مورد استفاده قرار دهیم.
وی با اشاره به این که نظارت برحوزه شهرسازی شهر مشهد با افزایش چند برابری حریم شهر، نیازمند سبک های نوین نظارتی است، اضافه کرد: لذا در این راستا اقدامات خوبی برای استفاده از فن آوری های نوین در حوزه نظارتی انجام شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در ادامه به پهنه بندی حریم مشهد اشاره کرد و گفت: پهنه بندی حریم بخش های اصلی شهر انجام شده است و سعی می کنیم اقدامات مورد نیاز بخش دوم را نیز به موازات اقدامات راه وشهرسازی انجام دهیم تا طرح سریعتر آماده شده و برای تایید به کمیسیون ماده 5 فرستاده شود.
حسین نژاد تصریح کرد: اکنون در حال تدارک اسناد مطالعاتی پروژه های سال 1400 و همچنین باقی مانده پروژه های سال جاری به ویژه پروژه های بزرگ مناطق کم برخوردار هستیم، که این امر می تواند محرکی برای توسعه و ساماندهی این مناطق باشد.
وی ادامه داد: دربخش بافت های فرسوده نیز سعی می کنیم با دفاتر تسهیل گری که در حال طی دوره اعتماد سازی هستند و به مرحله پیشنهاد سازی وارد خواهند شد، همکاری کرده و در بحث های کمیسیون ماده 5 و شهرسازی به آنها کمک کنیم.
مجید خبیری
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.209038734436
Qt: 2.3243577480316