چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۲۲
چچ
2K/Zgdin2KrYsSDYqtiz2YfZitmEINqv2LHZiiDYp9iq2YHYp9mC2KfYqiDZhdir2KjYqtmKINix2Kcg2KjYpyDYrNmE2Kgg2KfYudiq2YXYp9ivINmF2LHYr9mFINiv2LEg2KrZiNiz2LnZhyDZhdit2YTYp9iqINix2YLZhSDYstiv2Ycg2KfZhtiv

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد؛

دفاتر تسهیل گری اتفاقات مثبتی را با جلب اعتماد مردم در توسعه محلات رقم زده اند

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، گفت: دفاتر تسهیل گری در راستای جلب اعتماد و مشارکت مردم در توسعه محلات اتفاقات مثبتی را رقم زده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مجتبی شاکری روش در نشست شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، با مدیران دفاتر تسهیل گری محلات که با حضور سرپرست معاونت اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون شاهد اتفاقات مثبتی از سوی دفاتر تسهیل گری در راستای جلب اعتماد و مشارکت مردم در بازآفرینی و توسعه محلات بوده ایم.
وی با بیان این که قانون تشکیل دفاتر تسهیل گری در گذشته وجود داشته اما به دلیل عدم همگونی فرآیندهای آن با عادات مدیریت شهری و روند تسهیل گری تشکیل نشده بود، افزود: مدیریت شهری در این دوره با تدبیر شورای شهر، شهردار و با استفاده از تجربیات کلان‌شهرهایی که سابقه آنها در حوزه بازآفرینی فضاهای شهری بیشتر بود، این دفاتر را راه اندازی کرد.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد بیان کرد: ما در فرایند تشکیل و راه اندازی دفاتر تسهیل گری وارد یک تجربه جدید شدیم البته هرچند شرح وظایف و موضوعات اجتماع محور وجود داشت اما در چهارچوبی نظامند و منسجم نبود.
شاکری روش تصریح کرد: طی یکسال گذشته از تشکیل دفاتر تسهیل گری، سازمان بازآفرینی و ارکان دفاتر تسهیل گری در این تجربه جدید همراه مدیریت شهری شدند و تجربیات و دست‌آوردهای زیادی را کسب کردند.
وی با اشاره به این که ورود به موضوع بازآفرینی محلات و تشکیل دفاتر تسهیل گری تجربه راحتی نبود، اضافه کرد: این موضوع یک بحث بین بخشی میان سازمان های مختلف و نه صرفا نهاد ها زیر مجموعه شهری بود که نیازمند یک تعامل بسیار گسترده با سایر نهادها و سازمان ها است.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: در ستاد بازآفرینی شهری استان ها و شهرها، شاهد حضور 29 عضو هستیم که در مشهد یک عضو بسیار موثر یعنی آستان قدس رضوی نیز در این ستاد حضور دارد که نقش مهمی را در این موضوع ایفا می کند.
شاکری روش با بیان این که طی چند ماه گذشته، در حال تدوین فرایند های در نظر گرفتن مشوق هایی برای بازآفرینی بافت های شهری بودیم که می تواند ابزاردستی برای دفاتر تسهیل گری باشد، گفت: در طول یک سال گذشته دفاتر به دنبال جلب اعتماد و مشارکت مردم برای توسعه و باز آفرینی محلات بودند و اکنون نیاز به ابزار دستی برای تشویق مردم به مشارکت بیشتر بودند لذا در همین راستا بسته های تشویقی تدوین شده و با حمایت های شورای شهر به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: این مصوبه اکنون ابلاغ شده است و در فرایند بارگذاری بسته تشویقی و مشوق ها در نظام های مجموعه شهرداری هستیم که امیدواریم با همکاری بخش های مختلف شهرداری مشهد بتوانیم تا پایاین شهریورماه این مشوق ها را در تمامی سیستم ها و نظامات سامانه های شهرداری بارگذاری کنیم تا دفاتر تسهیل گری و مردم بدون هیچ مانعی از این مشوق ها برای توسعه و بازآفرینی محلات هدف استفاده کنند.
مجید خبیری
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.0103254318237
Qt: 3.4835131168365