جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹
چچ
2KjYs9iq2Ycg2YfYp9mKINiq2LTZiNmK2YLZiiDYqNin2LLYotmB2LHZitmG2Yog2YXYrdmE2KfYqtiMINmF2YjYqtmI2LEg2YXYrdix2YPZhyDYsdmI2YbZgiDar9ix2YHYqtmGINiz2KfYrtiqINmIINiz2KfYsg==

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد تاکید کرد؛

بسته های تشویقی بازآفرینی محلات، موتور محرکه رونق گرفتن ساخت و ساز

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد، با اشاره به ظرفیت های بسته مشوق های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده گفت: این مشوق ها موتور محرکه رونق گرفتن ساخت و ساز و احیا بافت های فرسوده هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمود برهانی در خصوص اجرایی شدن بسته مشوق های مرتبط با بازآفرینی بافت های فرسوده اظهار کرد: یکی از سیاست هایی که مدیریت شهری و شورای شهر دوره پنجم پیگیر آن بودند، حمایت از بازآفرینی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده به ویژه در محلات هدف بود که امسال با سه مصوبه حمایتی بسته مشوق هایی برای این امر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این مصوبات نگاه جدیدی را در موضوع بازآفرینی شهری و توانمند سازی محلات هدف که بیشتر در مناطق حاشیه ای شهر قرار دارند، به دنبال داشته است.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بسته های تشویقی در دو بخش قابل توجه است، بیان کرد: بخش اول تسهیل روند بازآفرینی، با افزایش مشارکت مردم رخ می دهد که در این راستا دفاتر تسهیل گری اقدامات خوبی را برای برقراری ارتباط میان مردم و مدیریت شهری طی یکسال گذشته انجام داده اند.
برهانی خاطرنشان کرد: بخش دوم مرتبط با قوانین و فرایندهایی است که طی آن باید مشوق های در نظر گرفته شده در مصوبات شورای شهر اجرایی شود تا بتوانیم به شکلی مناسب به درخواست های مردم جهت استفاده از این مشوق ها پاسخگویی کنیم.
وی اضافه کرد: تصویب بسته های تشویقی تجمیع پلاک ها، ساخت و ساز طبق ضوابط فنی مهندسی، رعایت مباحث ایمنی و آتش نشانی، تعریض معابر، ایجاد شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب، درنظر گرفتن پارکینگ مورد نیاز در محلات هدف را تسهیل می کند.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد تصریح کرد : در مجموع اعمال تخفیف در ارائه پروانه ساخت تا 100 درصد و به صورت رایگان و در نظر گرفتن تراکم تشویقی در محلات هدف بازآفرینی، می تواند موتور محرکه ای برای این امر باشد.
مجید خبیری 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.126361211141
Qt: 2.1770558357239