شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۵۸
چچ
2LPZitin2LPYqiDYtNmH2LHYr9in2LHZitiMINit2YXYp9mK2Kog2KfYsiDYqNiz2KrZhyDZh9in2Yog2KrYtNmI2YrZgtmKINio2KfYstii2YHYsdmK2YbZiiDYp9iz2Ko=

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد؛

سیاست شهرداری، حمایت از بسته های تشویقی بازآفرینی است

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: تصویب بسته مشوق های بازآفرینی، تاثیر مطلوبی در مناطق کم برخوردار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، رضا خواجه نائینی در خصوص تمهیدات شهرداری در راستای حمایت از بسته های تشویقی بازآفرینی، اظهار کرد: به لحاظ درآمدی، بسته های تشویقی به ضرر حوزه درآمدی خواهد بود؛ زیرا به واسطه آن یکسری از درآمدهای خود را وصل نمی کنیم تا به بازآفرینی رونق دهیم.
وی افزود: اما به دلیل برخی از سیاست های کلی مدیریت شهری ما با این کار موافق هستیم؛ قطعا در این راستا برای افزایش میزان بازآفرینی در مناطق کم برخوردار و فرسوده تلاش خواهیم کرد و مصوب کردن این بسته های تشویقی تاثیر به سزایی در این مناطق در برخواهد داشت.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بیان کرد: در حال حاضر مصوبه آن به تصویب رسیده و از هفته جاری قابل اجرا است و ما نیز بر آن پایبند خواهیم بود.

غزاله شهیدی
 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4283339182536
Qt: 1.1713733673096