شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶
چچ
2YXYtNmI2YLigIzZh9in2Yog2KjYp9iy2KLZgdix2YrZhtmKINix2KfZh+KAjNqv2LTYp9mKINiq2K3ZiNmEINiv2LEg2KjYp9mB2Kog4oCM2YfYp9mKINmB2LHYs9mI2K/ZhyDYp9iz2Ko=

سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛

مشوق‌های بازآفرینی راه‌گشای تحول در بافت ‌های فرسوده است

سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت: مجموعه مشوق هایی که از سوی مدیریت شهری و با مصوبه شورای اسلامی شهربرای بافت های فرسوده در نظرگرفته شده و به زودی اجرایی خواهد شد، می تواند در بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد راه گشا باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهدی حاتمی با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه بسته مشوق هایی که برای بازآفرینی بافت های فرسوده و نا کارآمد به تازگی از سوی شورای شهر تصویب شده، باید میزان تاثیر آن بعد از اجرایی شدن در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده نیز ارزیابی شود.
وی با بیان اینکه در مجموع مدیریت شهری با مصوبات درآمدی قبلی، نمی توانست در مناطق کم برخوردار و پیرامونی اقدامات تشویقی زیادی انجام دهد، اظهارکرد: در کنار این موضوع، وضعیت اقتصادی مردم به ویژه در بافت های پیرامونی وکم برخوردار نیز به گونه ای بود که با تعرفه های قبلی نمی توانستند به نوسازی و بازسازی این مناطق اقدام کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد بیان کرد: لذا برای احیا و بازآفرینی فضاهای ناکارآمد و فرسوده شهری مناطق پیرامونی و کم برخوردار نیازمند درنظر گرفتن مشوق هایی برای ترغیب مردم به مشارکت در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده به صورت قانونی هستیم.
حاتمی خاطرنشان کرد: برهمین اساس مشوق هایی از سوی شورای شهر از جمله تخفیف در صدور پروانه، تسهیلات بانکی با کارمزد پایین و... برای ترغیب و تشویق مردم جهت مشارکت در بازگشایی معابر، احیاء بافت های فرسوده و نوسازی و بازسازی محلات هدف بازآفرینی درنظر گرفته شده است که معتقدم در این مسیر راهگشا خواهد بود.
وی در خصوص تصویب تعرفه های جدید برای سرعت بخشیدن به فعالیت دفاتر تسهیل گری و توسعه محله در راستای جلب مشارکت مردم در نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد اضافه کرد: دفاتر تسهیل گری و توسعه محله در مشهد یک تجربه جدید است، ما در سالیان گذشته طرح های توسعه و طرح هایی را که در مناطق کم برخوردار اجرا می کردیم، بیشتر با رویکرد آمرانه بود اما رویکرد جدید یک رویکرد مردمی و مشارکت محور است.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: لذا با توجه به این رویکرد جدید که رویکردی مشارکت محور است، دفاتر تسهیلگری در مناطق کم برخوردار و پیرامونی جهت جلب مشارکت مردم در اجرای طرح های شهری و بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد تشکیل شدند.
حاتمی گفت: ایجاد دفاتر تسهیلگری در سال اول به نوعی یک تجربه ناآزموده بود که با مصوب شورای شهر بیش از ۲۰ دفتر تسهیلگری در محلات هدف بازآفرینی شهری راه اندازی شد و اکنون نیز یکسال از فعالیت این دفاتر می گذرد.
حاتمی با اشاره به اینکه تعرفه هایی که در سال اول برای این دفاتر درنظر گرفته شده بود،برای توسعه فعالیت آنها کافی نبود افزود: لذا با کمک سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، الگو و تعرفه های جدیدی برای ارائه خدمات دفاتر تسهیل گری تعریف و به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: امیدواریم با اجرایی شدن تعرفه های جدید فعالیت دفاتر تسهیل گری درجلب مشارکت مردم و تدوین طرح ها برای بازآفرینی بافت های فرسوده گسترده تر شود.
مجید خبیری 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5863366127014
Qt: 2.7835083007812