دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۶
چچ
2KfZitis2KfYryDZh9mFINin2YHYstin2YrZiiDZiCDZh9mF2KfZh9mG2q/ZiiDYqNmK2YYg2YbZh9in2K/Zh9in2Yog2YXYrtiq2YTZgSDYqNinINmG2YfYp9mK2Yog2LTYr9mGINiz2YbYryDYqtmI2LPYudmHINmF2K3ZhNmHINiv2LHZiNmK

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد مطرح کرد؛

ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین نهادهای مختلف با نهایی شدن سند توسعه محله دروی

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: با نهایی شدن این اسناد به ویژه در سطح استانی یک هم افزایی و هماهنگی خوبی بین نهادها برای یک اقدام مشترک ایجاد خواهد شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مجتبی شاکری روش پنجاه و یکمین جلسه ستاد بازآفرینی با حضور فرماندار مشهد، اظهار کرد: جلسه امروز مرتبط با بررسی، تایید و تصویب سند توسعه محله دروی بود که در منطقه سه قرار دارد.
وی افزود: امروز بعد از جلسات مختلفی که در کمیته های ذیل ستاد برگزار شده بود؛ جزئیات سند مورد بررسی سایر نهادهای عضو ستاد قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از اصلاحات نهادهای حوزه ستاد در سند اعمال شده بود برای تصویب در ستاد شهرستان مطرح شد.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد بیان کرد: بعد از سپری شدن این مرحله، سند تایید شده توسط ستاد شهرستان به ستاد استان ارسال می شود.
شاکری روش با بیان اینکه این دومین سند توسعه محله از محلات مورد هدف بازآفرینی مشهد است، تاکید کرد: امید داریم به مرور اسناد توسعه سایر محلات را نیز به ستاد ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: با نهایی شدن این اسناد به ویژه در سطح استانی یک هم افزایی و هماهنگی خوبی بین نهادها برای یک اقدام مشترک ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: همچنین در حدود چهار ماه قبل در همین ستاد اولین سند توسعه که مرتبط با محله طرق بود، تصویب شد. در حال حاضر در فرآیند اخذ تصویب ستاد استانی بازآفرینی شهری استان خراسان رضوی قرار دارد.
غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6306619644165
Qt: 1.4807748794556