پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۰۳ ۳۷۰
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • شهرسازی و معماری
چچ
تحقق تغییرات طرح پیشنهادی بافت پیرامونی حرم مطهر از منظر شهرسازی امکان پذیر نیست

مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد؛

تحقق تغییرات طرح پیشنهادی بافت پیرامونی حرم مطهر از منظر شهرسازی امکان پذیر نیست

مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه سند طرح تفصیلی و ویژه براساس سندهای بالادستی تهیه می‌شوند و تغییر سند باید فرآیند خود را طی کند، گفت: این رویه و روال رعایت نشده و ما امروز تغییراتی را در طرح پیشنهادی شاهد هستیم که از منظر شهرسازی تحقق آنها امکان پذیر نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ قربانعلی شیرازی امروز در نشست‌ گفتمان توسعه شهری با موضوع «نقد و بررسی طرح تفصیلی پیشنهادی برای بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی»، افزود: سال‌ها براساس طرح خازنی به شهروندان پاسخگویی شد ولی بدنه حاکمیت در سال 70 به جمع‌بندی رسید که طرح خازنی طرح خوبی نیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری ضرورت توجه ویژه نسبت به بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را مطرح کرد.
شیرازی اضافه کرد: بزرگترین هنر ما این است که از تاریخ درس و عبرت بگیریم و چه خوب است جلسات و صحبت‌های مطرح شده در باره طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر آن زمان را مرور کنیم.
وی تصریح کرد: رویکرد مداخله مستقیم در نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی به واسطه طرح جدید اجرایی شد، این رویکرد در شرایط مکانی و زمانی وقت، تصمیم حاکمیت بود و شهرداری با آن به جد مخالفت کرد چراکه از یکسو تحمیل هزینه سنگینی به شهرداری داشت و از سوی دیگر موجب مهاجرات ساکنان بومی می‌شد.
شیرازی با بیان اینکه امروز هم حاکمیت دوباره تصمیم جدیدی گرفته و تمام آنچه درگذشته اتفاق افتاده را به گردن مجری طرح می‌اندازد، اظهارکرد: به عنوان مجری طرح حداقل روزانه با 100 نفر از ساکنان بومی بافت ثامن ارتباط داریم و گفتگو می‌کنیم و آنها حقوق خود را از ما مطالبه می‌کنند و پاسخ دریافت می کنند.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد ادامه داد: اما با این شرایط، مشاور از نظرات تخصصی مدیران شهری مشهد استفاده نکرده است.
وی گفت: وقتی شورای شهر و شهرداری کنار گذاشته می‌شود، درواقع تجربه‌ای 20 ساله نادیده گرفته می شود.
شیرازی اضافه کرد: شهرداری مشهد به عنوان مجری طرح، اشکالات فرآیندها را کامل می‌شناسد و از موانع تحقق طرح آگاه است اما متاسفانه از این ظرفیت بهره گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین اشکال فرآیند تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر این است که شهرداری مشهد، به عنوان مجری طرح هیچ داده‌ای از این سند شهری ندارد، خاطرنشان کرد: اطلاعات ما تنها براساس مکاشفه است.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد در ادامه افزود: سند طرح تفصیلی و ویژه براساس سندهای بالادستی تهیه می‌شوند و تغییر سند باید فرآیند خود را طی کند، اما این رویه و روال رعایت نشده و ما امروز تغییراتی را در طرح پیشنهادی شاهد هستیم که از منظر شهرسازی تحقق آنها امکان پذیر نیست.
وی به طرح پیشنهادی مشاور در خصوص بافت پیرامونی حرم مطهر اشاره کرد و گفت: این طرح معایب مختلفی دارد که یکی از آنها، نبود هیچ رد و اثری از قطارشهری در طرح است؛ آن هم در شرایطی که این محدوده دو خط اصلی قطارشهری مشهد یعنی خطوط 2 و 3 را پشتیبانی می‌کند و شهرداری نیز تاکید ویژه‌ای به پروژه‌ها داشته که رعایت احداث زیرساخت‌های قطارشهری لحاظ شوند.
تملک 5816 پلاک دربافت ثامن
همچنین عابدزاده، معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن نیز در ادامه این نشست اظهارکرد: در محدود 360 هکتاری طرح ثامن، تاکنون 5 هزار 816 پلاک خریداری شده که تنها برای تملک 250 پلاک از این تعداد به سمت استفاده از مواد 8 و 9 حرکت شده است لذا این آمار با حجم انتقادهای مطرح شده همخوانی ندارد.
وی افزود: حتی از 250 پلاک فوق در خصوص 225 پلاک مذاکره مجدد تامرحله اخذ رضایت انجام شده و باقی پلاک ها نیزدر حال مذاکره است.
وی با بیان اینکه، پلاک های دارای مجوزهای ساخت و ساز در تمام طرح پراکنده است و معابر شارستان تاحدود زیادی پیشرفت داشته است، اضافه کرد: این درحالی است که در قطاع های مختلف نیز استخوان بندی اصلی طرح شکل گرفته است.
عابدزاده بیان اینکه در تغییر شرایط حاضر نمی توان بر آنچه در این منطقه گذشته چشم بست، خاطرنشان کرد: تصمیم سازان و تصمیم گیران باید اعلام کنند در اجرا و ادامه بازآفرینی طرح امر قدسی اولویت دارد یا عرفی، زائر و زیارت اولویت دارد یا مجاور و مجاورت.
معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن تصریح کرد: همچنین پاسخ داده شده که تامین منابع مالی طرح برای پاسخگویی به تعهدات گذشته چگونه شکل می گیرد و برنامه ریزی متمرکز مدنظر است یا غیر متمرکز؟
وی با اشاره به اینکه باید میان تعارضات موجود تعادل ایجاد کنیم، افزود: آیا دولت آمادگی برای تفویض اختیارات خود به مدیریت شهری را دارد و به بلوغ فکری و مدیریت دولت محلی باور دارد یا همچنان بر نقش قیومت خود اصرار دارد؟
مجید خبیری 

منبع: