چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳
چچ
2KfYs9iq2YHYp9iv2Ycg2KfYsiDZgdmG2KfZiNix2Yog2YfYp9mKINmG2YjZitmGINin2LIg2KfZh9iv2KfZgSDZhdmH2YUg2YXYpyDYr9ixINmF2LnYp9mI2YbYqiDYtNmH2LHYs9in2LLZiiDYp9iz2KovINin2YjZhNmI2YrYqiDZhdinINit2YHYuCDYrtin2YbZhyDZh9in2Yog2KrYp9ix2YrYrtmKINin2LPYqg==

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد؛

استفاده از فناوری های نوین از اهداف مهم ما در معاونت شهرسازی است/ اولویت ما حفظ خانه های تاریخی است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین از اهداف مهم ما در معاونت شهرسازی بوده است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در گفت و گوی ویژه در خصوص مساله مهم بام فروشی در شهر به خبرنگار ما گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
وی ادامه داد: متاسفانه به لحاظ تامین مسکن برای شهروندان در کشور عقب هستیم و به لحاظ برخی تصمیمات بالادستی، در حال حاضر نمی توان به این امر ورود پیدا کرد. در حال حاضر جمعیت روستایی و شهری ما بالعکس شده است؛ به گونه ای که در گذشته جمعیت شهری 30 درصد و جمعیت روستایی 70 درصد بوده است؛ اما اکنون این آمار در حال تغییر است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: این امر نشان دهنده تقاضای بالای نیاز به مسکن است و از طرفی سوداگران مسکن به روش های مختلف به دنبال اجابت درخواست تقاضا از سوی مردم هستند.
حسین نژاد با بیان اینکه گرانی مسکن در بافت های مستعد، مرکزی و مناطق برخوردار شهر مشهد منجر به عدم استطاعت مالی شهروندان شده است، تصریح کرد: این مساله زمینه ساز مهاجرت شهروندان به حاشیه شهر شده است.
وی ادامه داد: نیاز به مسکن علاوه بر بام فروشی می تواند در فروش شبانه اراضی زراعی حاشیه نیز نمود پیدا کند. همچنین در حال حاضر بارگذاری بنا در زمین هایی که در گذشته به صورت غیر رسمی به وجود آمده نیز یکی از راه های دست یابی مردم به مسکن شده است.
بام فروشی بنابر تقاضای توسعه بنا مجاز است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد: اگر زمینی دارای سند، پروانه و پایانکار باشد زمین ظرفیت لازم برای ساخت طبقه اضافی دارد، که اگر این ظرفیت وجود داشته باشد؛ شهروند می تواند تقاضای توسعه بنا می دهد و این تقاضا را می تواند به فرد دیگری بفروشد یا خودش اقدام به ساخت کند.
حسین نژاد اضافه کرد: بام فروشی به روش مذکور در قالب توسعه بنا زیر نظر مهندس ناظر مجاز است. عمده نگرانی و مشکل ما مربوط به اتفاقاتی است که بدون مجوز در حاشیه شهر رخ می دهد، این نوع بام فروشی از نظر ما مردود بوده و به هیچ وجه قابل گذشت نخواهد بود.
وی عنوان کرد: در قانون ماده صد نیز آمده که هرگاه ضوابط فنی و بهداشتی رعایت شده باشد؛ کمیسیون مبادرت به رای جریمه می کند. اما اگر ضوابط مذکور رعایت نشود، قطعا رای قلع بنا صادر خواهد شد.
حفظ خانه های تاریخی در مشهد اولویت اصلی ما است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص اهمیت موضوع حفظ بافت های تاریخی شهر مشهد و آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با خانه های تاریخی شهر مشهد، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرها با خانه های تاریخی به صورت مشخص و شفاف برخورد هایی شده است.
حسین نژاد گفت: به طور مثال در شهر یزد برخی از این آثار به خانه های انتفاعی تبدیل شده است. یعنی قانونگذار برای این آثار مشوق و امتیازاتی را دیده که در ازای نوسازی و تخریب، آن را به یک بنای انتفاهی تبدیل کنند.
وی اظهار کرد: در این رابطه به دستور شهردار مشهد کمیته ای ایجاد و ریاست آن را به معاونت شهرسازی شهرداری مشهد واگذار کردند تا بر اساس آن، معاونت شهرسازی مشوق هایی را برای خانه های تاریخی در نظر بگیرد که صاحبان این بناها به جای آنکه شبانه ساختمان ها را تخریب کنند، جهت استحکام بخشی به این بناها تلاش کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: بر اساس این امکانات، سازمان بازآفرینی شرح خدماتی را برای مشاوران تعیین کرده که بر اساس آن مسیر خدمات، شناسایی و تقویت مشخص شود. همچنین شهرداری نیز مشوق هایی را به لحاظ عوارض تجاری موقت و اعطا وام کم بهره نیز در نظر می گیرد تا نسبت به احیای خانه های تاریخی اقدام شود.
براساس پیش بینی قانونگذار، شهرداری ملزم به رفع خطر از دیوارهای پرخطر مناطق است
حسین نژاد در خصوص رفع مشکلات دیوارهای پرخطر در مناطق، بیان کرد: در برخی از مناطق خانه های قدیمی وجود دارد که این خانه ها، گاها خالی مانده و یا نسبت به مرمت آن تلاشی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در برخی از بناها به دلیل نفوذ آب دیوارها گلی شده، تاکید کرد: در برخی مناطق این دیوارها در حال ریزش است. قانون گذار پیش بینی کرده که شهرداری ملزم به رفع خطر از این بناها است و در قالب ماده 14 اقدام کند و هزینه انجام شده در هنگام مراجعه مالک به شهرداری با 15 درصد افزایش به نرخ روز مبلغ را دریافت کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص تعیین طرح تفصیلی برای برخی از مناطق، اضافه کرد: یک قسمت از زمین های خالی وجود دارد که در گذشته در این زمین ها کشت و کاری انجام می گرفت، اما در برخی از آن ها سر منشا آب قطع شده و این زمین ها خشک و به صورت بایر در داخل محدوده باقی مانده و بخش هایی از این منطقه به صورت بافت های مسکونی رشد کرده است.
حسین نژاد با بیان اینکه این زمین ها فاقد کاربری هستند، ادامه داد: اما به لحاظ آنکه طرح جامع به صورت قطعی تصویب شده و محدوده شهر مشخص است این زمین ها داخل محدوده بوده و نمی توان گفت که رسمیت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینگونه از زمین ها در قالب شیوه نامه طرح های موضوعی دیده شده که با تصویب طرح های تفصیلی، تعیین تکلیف نهایی در مورد آن ها صورت می گیرد. اما تا زمانی که طرح تفصیلی تصویب شود، برای آن ها در قالب شیوه نامه، دستورالعمل هایی دیده شده و در اختیار مناطق قرار می گیرد تا شهروندان به جای شبانه سازی، سهم خدمات شهرداری را پرداخت کنند و با یک طرح مشخص پاسخگویی به افراد این مناطق صورت گیرد.

 

استفاده از هوشمندسازی و فناوری های نوین از اهداف مهم ما در معاونت شهرسازی بوده است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به برنامه های معاون شهرسازی برای باقی مانده سال جاری، افزود: در معاونت شهرسازی مدیریت هایی وجود دارد و حوزه وظایف مشخص بوده است. به طور مثال مدیریت نظارت بر ساخت و سازها و رعایت مقررات ملی ساختمان موظف است که اگر در جایی از طرح تفصیلی انحراف ایجاد شد، با فرد مورد نظر برخورد شود.
حسین نژاد تصریح کرد: هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین از اهداف مهم ما در معاونت شهرسازی بوده است. زمانی که بودجه 1400 تقدیم شورا اسلامی می شود و پروژه ای را نیز تعریف می کنیم، این پروژه نباید فاقد مطالعه باشد.
وی با بیان اینکه وجود مرکز مطالعات در معاونت ما نقش مهمی را ایفا می کند، تاکید کرد: این مرکز مطالعات به صورت پیشگام باید پروژه هایی که هر ساله در آلبوم بودجه می آید را مورد مطالعه قرار دهد تا به لحاظ رقم و اعتبار پروژه آماده شود.
به دنبال آن هستیم که عدالت اجتماعی و کمبود سرانه های مناطق کم برخوردار را جبران کنیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد عنوان کرد: خوشبختانه طرح تفصیلی حوزه جنوب غربی مشهد در شرف تنظیم قرار دارد و بعد از آن جنوب شرقی، شمال شرقی و شمال غربی به نوبت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حسین نژاد در خصوص تعیین مشاور تفصیلی برای ساخت هزار واحد مسکونی برای مناطق کم برخوردار مشهد، گفت: این پروژه ها عموما در شمال شرق مشهد واقع شده و همچنین ما در طرح مربوط به شهرک شهید رجایی به دنبال آن هستیم که عدالت اجتماعی و کمبود سرانه های این بافت به نحوی جبران شود.
وی اظهار کرد: در پروژه های اخیر ما پارک بزرگی را در مقیاس شهری در شهرک شهید رجایی در نظر گرفته ایم؛ امید داریم به زودی این پروژه نیز به نتیجه برسد.
ایجاد پاتوق محلی باید پاسخگوی نیاز هر محله باشد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ایجاد پاتوق های شهری، بیان کرد: باید مکان های مستعد چنین فضایی در مناطق شناسایی شود، ایجاد پاتوق محلی باید پاسخگوی نیاز هر محله باشد. بنابراین پس از شناسایی محلات مستعد، به کمک سازمان بازآفرینی و شهرداران مناطق بر این موضوع کار خواهیم کرد.
غزاله شهیدی

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8538920084635
Qt: 1.7522990703583