دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰
طبقه بندی: اخبار کوتاه
چچ
2KfYt9mB2Kcg2K3YsdmK2YIg2KrZiNiz2Lcg2KfYqtmI2KjZiNiz2LHYp9mGINmF2LTZh9iv2Yo=

اطفا حریق توسط اتوبوسران مشهدی

در اقدامی انسان دوستانه حریق یک دستگاه خودرو توسط اتوبوسران فداکار مشهد اطفا شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، یک دستگاه خودرو سواری در حال حریق توسط اتوبوسران این سازمان اطفا شد.
مهدی گلستانی اتوبوسران فداکار خط 26 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در روند سرویس دهی در بولوار شهید منتظری متوجه حریق یکدستگاه خودرو 206 می شود که با اقدام فوری قبل از گسترش آتش، موفق به اطفا حریق شد.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8721434275309
Qt: 1.6809151172638