شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2YXZiNiy2LTZiiAi2YXYr9mK2LHZitiqINiq2LnYp9ix2LbYp9iqINio2Ycg2LPYqNmDINmH2YbYsSDYsdiy2YUiINio2LHar9iy2KfYsSDYtNiv

مدیر کل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد؛

کارگاه آموزشی "مدیریت تعارضات به سبک هنر رزم" برگزار شد

مدیر کل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: کارگاه آموزشی "مدیریت تعارضات به سبک هنر رزم" در کارخانه نوآوری مشهد، ویژه مدیران ارشد و میانی شهرداری برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی در این خصوص افزود: کارگاه های آموزشی این دوره در روزهای چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۹ در کارخانه نوآوری مشهد به همت گروه آموزش و توانمندسازی برگزار شد که در آن مدیران شهرداری با شیوه ها و مدل های جدید حل تعارضات سازمانی آشنا شدند.
وی تصریح کرد استاد کارگاه جناب آقای دکتر مهدی کنعانی با بهره گیری از کتاب "هنر رزم به سبک سانتزو"، مدیران ارشد و میانی را با تفاوت هیجانات ذهنی در همکاران خانم و آقا، نیمکره چپ و راست و انواع تعارضات سازمانی آشنا کردند. همچنین روش ها و تکنیک های کاربردی و عملی حل این تعارضات را بیان کردند.
پیروی ادامه داد: یکی از چالش های مدیران شهرداری که به طور متوسط حدودا ۲۵ درصد وقت ایشان را می گیرد، حل تعارضات ارتباطی بین کارمندان می باشد. به بیانی دیگر چگونه می توانیم گفتگوی شایسته، سازنده و موثر را با همکاران درون سازمانی، پیمانکاران و مراجعین داشته باشیم و این خود یکی از چالش های بزرگ ما در سازمان های شهرداری است.
مدیر کل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در این کارگاه مدیران ابتدا با تیپ های شخصیتی و سپس با روش ها و مدل های متعدد مدیریتی به حل تعارضات سازمانی پرداختند گفت دوره های محوری و عمومی ویژه مدیران می تواند در افزایش بهره وری و مدیریت منابع انسانی بسیار موثر و حائز اهمیت باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.8733286857605
Qt: 0.3181574344635