دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۷ ۲۱۰
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • گفتگوی ویژه
  • پرتال مشهد
  • خدمات شهری
چچ
2YfZhdix2KfZh9mKIDI1INmG2YfYp9ivINmIINiz2KfYstmF2KfZhiDYr9ixINiy2YXZitmG2Ycg2LTZh9ixINiq2LHZhdmK2YXZiiDYqNix2KfZiiDZg9in2YfYtCDZiCDZg9mG2KrYsdmEINis2LHYp9im2YUg2LTZh9ix2Yog2KjYpyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

بعد از 6 ماه محقق شد؛

همراهی 25 نهاد و سازمان در زمینه شهر ترمیمی برای کاهش و کنترل جرائم شهری با شهرداری مشهد

بنا بر آنچه نتایج و مقایسه آمارها نمایان کرده است، پیشروترین جوامع در حفظ سلامت و کاهش جرم و جنایت، آن دسته از جوامعی است که نحوه اعمال مجازات ها را تغییر داده و بیش از آنکه به دنبال برخورد با رفتار مجرم و جرم انگاری باشند موضوع نقش جامعه و اجتماع و عوامل دیگری را در وقوع جرم لحاظ می کنند و مقصود آنها از این امر نیز جبران و کاهش خسارات ناشی از چنین رفتارها و ممانعت از تکرار آن است، بر این مبنا در کشور ما نیز که به عنوان جامعه ایی مبتنی بر آموزه های اسلام است دیدگاه ترمیمی جایگاه ویژه ای دارد شهر مشهد به عنوان قطب شهر ترمیمی کشور شناخته شده است، شهرداری مشهد به عنوان بستر شروع این رویکرد در شهر اقدام به تشکیل اولین دبیرخانه شهر ترمیمی کشور کرده و تا کنون توانسته است 25 نهاد و سازمان و افراد بسیاری را به صورت داوطلبانه همراه کند، جعفر سروی مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد مهمان گفت و گوی ویژه ما است و ابعاد تشکیل این کارگروه را بیان می کند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ جعفر سروی در خصوص دلایل انتخاب شهر مشهد به عنوان اولین شهر در کشور که دبیرخانه شهر ترمیمی در آن شکل گرفته است، می گوید: در انتخاب مشهد دو دسته از عوامل تاثیر گذار است، اولین دسته عوامل زمینه ساز و دسته دوم عوامل اجرایی هستند.
وی با بیان اینکه شهرهای شرق کشور همواره از گذشته ارتباط خوبی با مفاهیم فلسفی و مبنایی داشته اند و شخصیت های شاخص بسیاری نیز در این زمینه از این خطه ظهور کرده اند، می افزاید: همچنین وجود دانشکده هایی با سطح علمی بالا در زمینه علم حقوق و جامعه شناسی در شهر مشهد و دانشجویانی که از این دانشگاه ها برخاسته اند که در حال حاضر در مسند پست های کلیدی حضور دارند باعث شده است این مفهوم در مشهد قابل فهم تر از سایر شهردهای دیگر کشور باشد.
سروی ادامه می دهد: علاوه بر این عوامل و حضور اساتید مطرح کشوری در شهر مشهد، مهم ترین عامل بستر ساز در این زمینه وجود حرم مطهر رضوی به عنوان امام مهربانی ها و پایگاه قوی فقه اسلامی در این شهر است.
وی در ادامه با اشاره به عوامل اجرایی و اقدامات شهرداری مشهد در تشکیل این کارگروه می گوید: منطقا جنس مواجه مردم و شهرداری از جنس قدرت نبوده بلکه از نوع مدیریت و نظم بخشی است و از سوی دیگر بیشتر حجم تخلفات در حوزه شهری و شهرداری به ویژه خدمات شهری است که مجموع آن ها شهرداری مشهد را تبدیل به بستری مناسب برای شکل گیری دبیرخانه شهر ترمیمی کرده است.
سروی با اشاره به سایر عوامل، می افزاید: از جمله مکانیزم های خوب، ساختار شهرداری است که آن را مستعد ترویج مبانی شهر ترمیمی می کند از جمله تعامل گسترده مردم با شهرداری ها در تمام ابعاد زندگی و برخورداری آن از ساختاری چابک تر نسبت به سایر ادارت و سازمان های دولتی دانست، همچنین شهرداری استعداد زیادی برای مدیریت واحد شهری دارد.

در شهر ترمیمی شهروندان بدون نقض مقررات زندگی کنند
وی در توضیح ابعاد شهر ترمیمی، اظهار می کند: در گذشته تفکر نهادینه شده ای در خصوص جرم وجود داشت که بر مبنای آن هرچه قدر بر میزان افزایش شدت مجازات افزوده شود متابعت و نظم بخشی بیشتری به وجود خواهد آمد، تفکری که در حال حاضر کمتر کسی اعتقادی به آن دارد، چنانچه آمارها نشان می دهد کشورهایی که جو پلیسی و امنیتی سنگین تری دارند شاهد امنیت و نظم شهری پایین تر در قیاس با جوامعی که مجازات های سبک تر و بودجه کمتری برای پلیسی کردن جو جامعه دارند، هستند.
سروی اضافه می کند: این روزها تفکر سلبی در تمامی ابعاد و حتی در حوزه خانواده نیز متزلزل شده است، به عنوان مثال در حوزه خدمات شهری دیگر ظرفیتی برای مقابله سخت و کیفری با سد معبر و تخلفاتی از این دست وجود نداشته و رفتارهای قهری تنها می تواند خدمات دیگر شهرداری را زیر سوال ببرد.
وی با بیان اینکه تاثیر گذاری مجازات ناشی از مشروعیت است و نه شدت آن، بیان می کند: شهر ترمیمی جایی است که شهروندان بتوانند بدون نقض مقررات زندگی کنند و اگر کسی بخواهد سالم زندگی کند، بتواند.
سروی ادامه می دهد: باید سعی کنیم عواملی که باعث می شود تا شهروندان را وادار به انجام تخلف کند به تدریج حذف شود و این در حالی است که در حال حاضر به دلیل وجود قوانین مختلف، شهروندان در برخی موارد نمی توانند بدون انجام تخلف زندگی گنند که از آن جمله می توان به مساله تخلفات ساختمانی اشاره کرد. در مقوله تخلفات ساختمانی محدودیت های اعمال شده در جامعه منجر به ایجاد فشارهایی شده که افراد را در استفاده از روش های جایگزین برای استفاده از فرصتهایی که خود را محروم از آن می دانند ترغیب می کند طبعا بکارگیری روش های سخت در برخورد با این مقوله قطعا کارساز نیست.
وی همچنین در تکمیل تعریف شهر ترمیمی بیان می کند: شهر ترمیمی شهری است که به سمت ترمیم فرایندها حرکت کند و بیش از انکه مجازات فرد مجرم وجه همت باشد رفع خسارت ناشی از وقوع عمل متخلفانه اهمیت پیدا می کند، در واقع تمامی افراد درگیر در ایجاد در خسارت مسئول بوده و بدانند جرم و خطای آنها چه عواقبی به دنبال دارد.
سروی ادامه می دهد: شهر ترمیمی مجموع رویه هایی است که مانع از تکرار تخلف شده و مجرمان در آن متقاعد بشوند که جرم خود را تکرار نکنند، در سیستم مجازات سنتی درصد عدم تکرار حتی اگر به 10درصد نیز برسد عددی رویایی است و این در حالی که در شهر ترمیمی این اتفاق براساس امتناع سازی و مواجه شدن فرد با عاقبت فعل زیان بار خود محقق می شود، بر این مبنا باید رویکردها را تغییر داد.
وی می گوید: در شهر ترمیمی متهم اول نهادها و ساحتارهای اجتماعی و دولت ها هستند و تمامی تصمیمات بر مبنای مشارکت داوطلبانه مردم گرفته خواهد شد، مشارکت مردم هزینه ها را کاهش خواهد داد.
آماده پذیرش همراهی در گسترش شهر ترمیمی هستیم
سروی در ادامه در پاسخ به این سوال که اقدامات دبیرخانه کارگروه شهر ترمیمی پس از تشکیل آن در 6 ماه گذشته چه بوده است، بیان می کند: 6 ماه است که کار شروع شده و دبیر خانه در جهت هماهنگی ترویج و گفتمان سازی جلو رفته است، در حال حاضر 25 نهاد و سازمان رویکرد ترمیمی را سازگار با فعالیت های خود می دانند و این در حالی است که در ابتدای شروع کار شهرداری به تنهایی در این عرصه گام برداشته بود.
وی با انتقاد از کمیت گرایی و سنجش براساس آمار کمی، آنرا بلای جان نخبگان در حوزه فرهنگی دانسته اظهار می کند: خروجی اقدامات لزوما نباید کمی باشد بلکه باید اثربخش باشد، گام های موثری در حوزه شهر ترمیمی برداشته شده و همراهی 25 اداره کل، 80 دانشجو دکترا و 2 هزار وکیل در جهت ترویج صلح و سازش با رویکرد ترمیمی موضوع بسیار قابل توجهی است.
سروی می گوید: 15 کارگروه در حال فعالیت هستند که سقفی نیز برای آن وجود ندارد و هرکسی که بپذیرد در این اقدامات همراه باشد ما همراه او هستیم، از جمله این کارگروه ها، کارگروه فضای مجازی با همراهی پلیس فتا و تشکیل اولین اتاق ترمیمی کشور در حوزه معاونت خدمات شهری است که به جهت سوق دادن جرائم خدمات شهری به صلح و سازش شکل گرفته است.
وی در پایان با بیان اینکه پس از مشهد شهرهای یزد، قشم و تهران نیز با الگو برداری از شهر ترمیمی مشهد به دنبال تشکیل چنین کارگروهی بوده اند، می افزاید: برآیند من این است که رویکرد شهر ترمیمی چراغی است که در مقابل عدالت کیفری سنتی روشن شده و به نظر می رسد باتوجه بازخوردهای مثبتی که از این اتفاق داریم پر فروغ کردن این چراغ اتفاق دور از ذهنی نیست.

لیلی رحمانی

مطالب مرتبط:news.mashhad.ir/index.php

منبع:
آدرس کوتاه شده: