سه شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۴۲
چچ
2YXYsdmD2LIgMTM3INm+2YTZiiDZhdmK2KfZhiDYtNmI2LHYp9mKINin2LPZhNin2YXZiiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K/YjCDZhdiv2YrYsdmK2Kog2LTZh9ix2Yog2Ygg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiDYp9iz2Ko=

رییس شورای اسلامی شهر مشهد؛

مرکز 137 پلی میان شورای اسلامی شهر مشهد، مدیریت شهری و شهروندان است

رییس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مرکز 137 پلی میان شورای اسلامی شهر مشهد، مدیریت شهری و شهروندان و چهارشنبه های پاسخگویی فرصتی برای ارتباط میان مردم و منتخبین آنان است، خوشبختانه ارتباط خوبی برقرار شده است که امیدواریم کیفیت لازم از بعد کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حیدری در بازدید از مرکز 137، اظهار کرد: شهرداری مشهد در خدماتی که به مردم ارائه می دهد، علاوه بر عمل به تکلیف به دنبال افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری است زیرا سطح رضایت مندی، یک شاخص مهم در موفقیت مدیریت شهری است.
وی افزود: البته خواسته، نیازها و انتظارات شهروندان فراتر از توان مدیریت شهری است زیرا شهروندان در شهری زندگی می کنند که علاقه مند به دریافت شرایط مطلوب تر و فضای زیست پذیر تر هستند اما مهم این است که این احساس متقابل میان مدیریت شهری و مردم ایجاد شود که ما در حد توان خود، برای رفع نیازهای آن ها و انجام درخواست های شان، تلاش کرده ایم.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: 137 یک مرکز افکار سنجی است که پاسخ و عکس العمل شهروندان نسبت به خدمات شهرداری را دریافت می کند تا به این شکل تغییرات لازم را در برنامه ریزی شهری اعمال کند.
حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی شهرها یکی از جلوه های مشارکت جمعی این است که مردم در قبال ضعف و کاستی های موجود احساس مسئولیت کنند. خوشبختانه نگاه به میزان تماس های شهروندان مشهد با 137حاکی از آن است که میزان مشارکت شهروندان قابل قبول است.
وی اضافه کرد: موضوع حائز اهمیت عملکرد مرکز 137 و مدیریت شهری در پاسخگویی به مطالبات شهروندان است و تلاش ما پاسخگویی مناسب به شهروندان است تا این مرکز به نقطه اطمینان بخشی برای حل مشکلات مردم تبدیل شود.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خروجی های به دست آمده از تماس های شهروندان در قالب افکار سنجی و تجزیه و تحلیل آماری برای شهرداری قابل استناد و استفاده است و اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران شهری قرار می دهد که به حل مشکلات موجود و برنامه ریزی برای آینده کمک می کند.
حیدری عنوان کرد: از تمام شهروندانی که مسئولانه در این امر مشارکت کرده و مدیریت شهری را همراهی می کنند، تشکر و قدردانی می کنم. رویکرد مرکز 137، اطلاع از نگاه شهروندان نسبت به خدمات شهرداری است که امیدوارم پاسخگویی به درخواست های مردمی 137 در همه حوزه های شهرداری، مناسب تر شود.

وی ادامه داد: مرکز 137 پلی میان شورای اسلامی شهر مشهد، مدیریت شهری و شهروندان است و چهارشنبه های پاسخگویی فرصتی برای ارتباط میان مردم و منتخبین آنان است که خوشبختانه ارتباط خوبی برقرار شده است که امیدواریم کیفیت لازم از بعد کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص احساس تکلیف مناطق در برابر گزارشات 137 اظهار کرد: همه حوزه های شهرداری حداکثر ظرف مدت 72 ساعت باید در قبال تماس های شهروندان پاسخگویی لازم را داشته باشند. چگونگی پاسخگویی به درخواست های مردمی 137، یکی از روش های ارزیابی معاونت ها، مناطق، سازمان ها، شرکت ها، مدیران و کارشناسان در شهرداری مشهد است بنابراین تاکید می شود با شفافیت به درخواست های مردمی پاسخگویی شود تا اعتماد متقابل ایجاد و افزایش پیدا کند. خوشبختانه افزایش میزان تماس های شهروندان با 137 نشاندهنده افزایش اعتماد آن ها به مدیریت شهری است.
حیدری گفت: خوشبختانه همه تماس های شهروندان ناشی از کمبود و نابسامانی ها نیست بلکه بسیاری از تماس حاکی از رضایتمندی آنان از خدمات شهرداری است که این موضوع برای شهرداری و همکاران ما امید بخش و بسیار مغتنم است که شهروندان نگاه قدرشناسانه ای به خادمین خود دارد.
حوریه جمالی پور

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0738166173299
Qt: 2.1699199676514