شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۱۱
چچ
INmG2LjYsdiz2YbYrNmKINix2LbYp9mK2Kog2LDZiiDZhtmB2LnYp9mGINin2LIg2K7Yr9mF2KfYqiDZvtin2YrYp9mG2Ycg2YfYp9mKINmF2LPYp9mB2LHYqNix2Yog2K/YsSDYs9in2YQgOTkg2KfZhtis2KfZhSDYtNiv

نظرسنجی رضایت ذی نفعان از خدمات پایانه های مسافربری در سال 99 انجام شد

رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد از برگزاری و اتمام طرح نظرسنجی با عنوان میزان رضایت ذی نفعان از خدمات پایانه های مسافربری شهرداری مشهد خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ ابوالحسن افضلی ضمن اعلام این مطلب، گفت: باتوجه به رسالت شهرداری مشهد درخصوص انجام طرح های نظرسنجی و سوال از شهروندان با هدف شناسایی میزان رضایت شهروندان شاخص هایی در قالب نظرسنجی در برنامه عملیاتی 1397-1400 تعریف شده است .
لذا در راستای دستیابی نظرات شهروندان ؛ شاخص رضایت ذی نفعان از خدمات پایانه های مسافربری در سال 1399 در دستور کار قرار گرفت .
رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد اظهار کرد: مبنی بر یافته های این طرح میزان رضایت ذی نفعان از خدمات پایانه های مسافربری در سال 1399 معادل 4/62 درصد به دست آمده است که این میزان رضایت در سال 1398 ، 06/65 درصد بوده است.
وی درخصوص نتایج بدست آمده گفت: امتیاز رضایت شهروندان در هر یک از پایانه ها و ایستگاه سوارهای شهر مشهد در بازه 0 تا 100 به شرح ذیل می باشد: میزان رضایت از ایستگاه سوار کلات برابر با 3/68، میزان رضایت از پایانه امام رضا (ع) برابر 8/63 ، میزان رضایت از پایانه را ابریشم برابر با 9/61، میزان رضایت از ایستگاه سوار میثاق برابر با 6/57 و میزان رضایت از ایستگاه سوار حافظ برابر با 1/35 است.
شایان ذکر است در برنامه عملیاتی 1397-1400 شهرداری مشهد 30 شاخص آن مربوط به نظرسنجی می باشد و مربوط به پیامدهای کارهایی است که شهرداری انجام می دهد؛ این موضوع از شهروندان سوال می شود، همچنین نتایج کلیه اقدامات نظرسنجی مزبور در منوی اصلی سایت planning.mashhad.ir بارگذاری شده است.

 

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.90153725941976
Qt: 0.3554573059082