شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۵۵
چچ
2K3YttmI2LEg2KjZiti0INin2LIgMjAwINmG2YHYsSDYp9iyINin2LnYttin2Yog2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2K/YsSDYotmK2YrZhiDYsdmI2YbZhdin2YrZiiDYp9iyIMKr2KjYp9i6INiy2YbYr9qv2YrCuyDZiCDCq9io2KfYuiDYrtin2LfYsdmHwrs=

همزمان با روز درختکاری؛

حضور بیش از 200 نفر از اعضای دوام ثامن در آیین رونمایی از «باغ زندگی» و «باغ خاطره»

هم زمان با روز درختکاری بیش از 200 نفر از اعضای دوام ثامن در آیین رونمایی از «باغ زندگی» و «باغ خاطره» حضور پیدا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، همزمان با روز 15 اسفند مصادف با روز درختکاری بیش از 200 نفر از اعضای دوام ثامن در آیین رونمایی از «باغ زندگی» و «باغ خاطره» حضور پیدا کردند.
از جمله فعالیت های این گروه می توان به غربالگری سلامت شرکت کنندگان در مراسم، ایجاد نظم و انظباط، کاشت درخت، برگزاری غرفه بازی کودکان و ثبت نام گروه های دوام ثامن اشاره کرد.

حوریه جمالی پور

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.2299234072367
Qt: 3.6718130111694