دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • اخبار مرکز 137
چچ
2YbYuNin2LHYqiDYqNixINiz2KfYrtiqINmIINiz2KfYstmH2KfYjCDZvtix2KrZg9ix2KfYsdiq2LHZitmGINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINi02YfYsdmI2YbYr9in2YYg2KfYsiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDYr9ixINiz2KfZhCA5OQ==

براساس تحلیل تماس های شهروندان با 137 محقق شد؛

نظارت بر ساخت و سازها، پرتکرارترین درخواست شهروندان از شهرداری در سال 99

نظارت بر ساخت و سازها، در سال گذشته نیز پرتکرارترین درخواست شهروندان از مدیریت شهری در تماس با 137 بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، تحلیل تماس های شهروندان با مرکز ارتباطات مردمی 137 در سال 99 نشان می دهد همچنان نظارت بر ساخت و سازها، پرتکراترین درخواست مردم از مدیریت شهری بوده است.

از 200 هزار درخواست مردمی ثبت شده قابل پیگیری در مرکز 137، رتبه اول با 18 درصد به نظارت بر ساخت و سازها و همچنین 11 درصد از 365 هزار درخواست آنی نیز به موضوع گلایه های شهروندان از سر و صدای ناشی از ساخت و سازها و همچنین عدم وجود زمانبندی برای پروژه های ساختمانی اختصاص داشته است.

تحلیل درخواست های مردمی ثبت شده در مرکز 137 مشهد نشان می دهد که نظارت بر ساخت و سازها، در سال 95 در رتبه پنج درخواست های مردمی از مدیریت شهری قرار داشت که این رتبه در سال های 96 و 97 به مکان چهارم رسیده است اما در سال های 98 و 99، با جهش چهار پله ای، این موضوع به مهمترین و پرتکرارترین درخواست شهروندان از شهرداری بدل شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1077213287354
Qt: 2.0793545246124