دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۵۵
چچ
2YjYuNmK2YHZhyDZhdi52KfZiNmG2Kog2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2b7Zitqv2YrYsdmKINix2YjYtCDZh9in2Yog2KrYp9mF2YrZhiDZhdin2YTZiiDZhtmI2YrZhiDYp9iz2Ko=

مدیر توسعه خدمات و مدیریت دارایی های شهرداری مشهد؛

وظیفه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد پیگیری روش های تامین مالی نوین است

مدیر توسعه خدمات و مدیریت دارایی های شهرداری مشهد گفت: معاونت اقتصادی شهرداری مشهد موظف است روش های تامین مالی نوین را به جد پیگیری کند. این امر در دو حوزه مفهوم ابزارهای نوین تامین مالی و مشارکت جویی در تمام سطوح اعمم از جلب مشارکت ایده پردازان و به منصه ظهور رساندن آن اعتبار پیدا می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، لیلا نوروزی در رویداد منتورینگ و ایده پردازی تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری اظهار کرد: معاونت اقتصادی شهرداری مشهد موظف است روش های تامین مالی نوین را به جد پیگیری کند. این امر در دو حوزه مفهوم ابزارهای نوین تامین مالی و مشارکت جویی در تمام سطوح اعمم از جلب مشارکت ایده پردازان و به منصه ظهور رساندن آن اعتبار پیدا می کند.

وی افزود: معاونت اقتصادی در این مسیر ماموریت هایی را برای خود تعریف کرده است؛ اولین رویداد تامین مالی خیرخواهانه سال گذشته برگزار و امسال در راستای ادامه آن دومین رویداد با فاصله زمانی که صرف پردازش ایده ها شد، در حال برگزاری است.

مدیر توسعه خدمات و مدیریت دارایی های شهرداری مشهد بیان کرد: امیدواریم ایده های قابل اجرایی که می تواند به مدیریت شهری کمک کند و از روش های تامین مالی جمعی برای حل مسائل شهری استفاده کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: رویداد در مرحله نوبت صبح با منتورینگ ایده ها آغاز و با تحقق پذیر تر کردن آن در نوبت عصر به داوری می رسد. مهمترین نکته ای که پیگیر آن هستیم، ادامه اجرای ایده ها و تحقق آن در نظام مدیریت شهری مشهد است.

وی اضافه کرد: در این رویداد به دو اعتبار مولدسازی ایده ها و در حوزه خیرین شهریار گام برداشته شده و امیدوارم تجربه موفقی را به ارمغان بیاوریم.

حوریه جمالی پور

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5531573295593
Qt: 1.3163990974426