پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۴۲
چچ
2KfYudmE2KfZhSDYqtin2LHZitiuINmIINmF2YPYp9mGINio2LHar9iy2KfYsdmKINii2LLZhdmI2YYg2YXYrNmI2LIg2YLYsdin2LHYr9in2K8g2KfZhtis2KfZhSDZg9in2LEg2YXYudmK2YY=

سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد خبرداد؛

اعلام تاریخ و مکان برگزاری آزمون مجوز قرارداد انجام کار معین

سرپرست اداره کل منابع انسانی از اعلام تاریخ و مکان برگزاری آزمون مجوز قرارداد انجام کار معین خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، رضا رحمانی اظهار کرد: با توجه به پیگیری های دفتر نوسازی و تحول اداری برای برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی اداری، مقرر شد کلیه فرآیندهای طراحی سوال، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نتایج آزمون توسط دانشگاه فردوسی انجام شود.

وی افزود: بدین منظور همکارانی که اطلاعات آنها در سامانه تبدیل وضعیت تائید شده، برای بارگذاری عکس پرسنلی به آدرس اعلامی از سوی دانشگاه فردوسی به نشانی college um ac .irربخش مرتبط با آزمون تبدیل وضعیت سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد تا ساعت ۲۳ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ اقدام کنند.

گفتنی است تاریخ برگزاری آزمون روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ و محل برگزاری آزمون دانشگاه فردوسی است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9614286422729
Qt: 1.946129322052