یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹ ۳۸۳
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KrYtdin2YjZitixINmF2KfZh9mI2KfYsdmHINin2Yog2K/YsSDZvtin2YrYtCDYqtiu2YTZgdin2Kog2LPYp9iu2KrZhdin2YbZiiDZhdmH2K/ZiiDZgdmH2YXZitiv2Yc=

تصاویر ماهواره ای در پایش تخلفات ساختمانی مهدی فهمیده

سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع، توان جداسازی بالا و هزینه کم در اخذ داده از زمین، به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی را در حوزه ی پژوهشهای علوم زمین و پایش محیط زیست دارد و لذا روشی مناسب و جایگزین برای روش های کنونی پایش تخلفات ساختمانی به شمار می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ تخلفات ساختمانی موضوع بسیار مهمی برای تمامی شهرداری ها در سراسر کشور است که می تواند موجبات تهدید ساختار شهری را فراهم آورد . روش کنونی که امروزه در شهرداری ها برای کنترل و شناسایی ساخت وسازهای غیر قانونی مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس حضور عامل انسانی و جست و جو به صورت اتفاقی در سراسر مناطق شهر می باشد. از جمله معایب این روش می توان به پرهزینه بودن، زمانبر بودن و غیر دقیق بودن آن اشاره کرد. این در حالی است که شناسایی ساخت و سازهای غیر قانونی باید به اندازه کافی سریع و کم هزینه باشد تا بتواند در کمترین زمان ممکن از ادامه این ساخت و سازها جلوگیری به عمل آورد. بنابراین وجود یک روش بهینه جهت کاهش هزینه های مالی و نیروی انسانی در کنترل ساخت و سازهای غیر قانونی بیش از پیش مورد نیاز میباشد. اخذ تصاویر ماهواره ای و استفاده از فنون آشکارسازی تغییرات، یکی از روشهای بهینه پایش تخلفات ساختمانی است . سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع، توان جداسازی بالا و هزینه کم در اخذ داده از زمین، به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی را در حوزه ی پژوهشهای علوم زمین و پایش محیط زیست داشته است. یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور آشکارسازی تغییرات است. استخراج تغییرات ساختمانی از تصاویر ماهواره ای نه تنها نقش انسان را در تولید نقشه های شهری کاهش می دهد بلکه در زمان و هزینه تولید این نقشه های تطابقی صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت و امکان تهیه تغییرات ایجاد شده در ساختمانها و زمینهای خالی را در بازه های زمانی کوتاه مدت سالیانه ، ماهیانه و حتی کوتاه تر فراهم می آورد.

مسئول مرکز هوشمند پایش تخلفات ساختمانی اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیونهای ماده 100

آدرس کوتاه شده: