شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹ ۱۶۵
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • شهرسازی و معماری
چچ
2LfYsditINiq2YHYtdmK2YTZiiDZhdmH2LHar9in2YYg2Ygg2YLYsdmC2Yog2K/YsSDZhdiz2YrYsSDZg9mF2YrYs9mK2YjZhiDZhdin2K/ZhyA1

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خبرداد؛

طرح تفصیلی مهرگان و قرقی در مسیر کمیسیون ماده 5

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر طرح تفصیلی این منطقه مصوبات اولیه خود را اخذ کرده تا در نهایت با نظر شورا آن را به کمیسیون ماده 5 ارسال کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص طرح تفصیلی شهرک مهرگان و روستای قرقی، اظهار کرد: طرح تفصیلی این مناطق جهت تصویب به شورای شهر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی منطقه مهرگان و قرقی در شورا در حال بررسی است، افزود: منطقه قرقی و مهرگان به دلیل وسعت روستای قرقی که جز مناطق منفصل شهر است، فرآیند رسیدگی به طرح تفصیلی آن در دست اقدام است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: در بخشی از شهرک مهرگان که مسکن مهر قرار دارد، جنس آن با ساختمان های قدیمی که در این محل وجود داشته، ناهمگونی ایجاد کرده است.

حسین نژاد تصریح کرد: به دلیل آنکه در طرح جامع و مجموعه شهری قید شده که این محدوده دارای کار و فعالیت است به دنبال آن هستیم که این منطقه را سر و سامان دهیم.

وی ادامه داد: از این رو بنا شد ساختمان ها جدید و بافت های روستایی که در این منطقه قرار دارد به یکدیگر پیوند بخورند و زمین هایی که در این منطقه می تواند به تدریج افزایش خدمات و تغییر الگوی مسکن داشته باشد، تحت چارچوب جدیدی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان اینکه در گذشته مرز این محدوده در شورای عالی شهرسازی تصویب شده است، تاکید کرد: در حال حاضر تهیه طرح تفصیلی این منطقه مصوبات اولیه خود را اخذ کرده تا در نهایت با نظر شورا آن را به کمیسیون ماده 5 ارسال کنیم.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده: