سه شنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵
چچ
2KfYqtmF2KfZhSDYt9ix2K0g2LPZhtis2LQg2LPYt9itINmD2YrZgdmK2Kog2K7Yr9mF2KfYqiDZvtin2LHZg9mK2YbaryDZiCDZvtin2LHZgyDYs9mI2KfYsdmH2Kcg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد خبرداد؛

اتمام طرح سنجش سطح کیفیت خدمات پارکینگ و پارک سوارها شهرداری مشهد

رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد از برگزاری و اتمام طرح سنجش سطح کیفیت خدمات پارکینگ و پارک سوارها شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ابوالحسن افضلی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای اقدام مدیریت شهری نسبت به بررسی کیفیت سنجی تجهیزات شهری و ضرورت بهره‎ مندی از نظر ذینفعان در امور برنامه ‎ریزی و تصمیم گیری؛ در برنامه عملیاتی 1400-1397 ، شاخصی برای سنجش کیفیت پارکینگ ها و پارک سوارهای الیت وجود دارد که در این راستا طبق برنامه اجرایی گروه تحلیل و پردازش اطلاعات، شناسنامه شاخص "میزان کیفیت پارکینگ ها و پارک سوارهای الیت" پس از رفت و برگشت های تخصصی با مجموعه ذیربط طراحی و پس از آن میزان این شاخص بر طبق شناسنامه تایید شده پیمایش شد.

وی در خصوص مولفه های اصلی این ارزیابی افزود: در این طرح بر اساس متدولوژی مندرج در شناسنامه شاخص، وضعیت تجهیزات و مقدار شاخص محاسبه شده و مولفه های اصلی این ارزیابی شامل پارکینگ های حاشیه ای، مکانیزه، طبقاتی، زیرزمینی و همسطح است.

رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات شهرداری مشهد بیان کرد: یافته های این طرح نشان می ‎دهد که «میزان کیفیت پارکینگ ها و پارک سوارهای الیت » در سال 1399 معادل 61 درصد است.

افضلی در ادامه در مورد خلاصه نتایج طرح خاطرنشان کرد: طبق نتایج بدست آمده، امتیاز کیفیت پارکینگ ها و پارک سوارهای الیت به تفکیک چک لیست های ذیل در بازه 0 تا 100 شامل کیفیت پارکینگ های مکانیزه 67، کیفیت پارکینگ های طبقاتی و زیرزمینی 65، کیفیت پارکینگ های حاشیه ای عمومی 59 و کیفیت پارکینگ های همسطح63 است.

وی ضمن امیدواری از این بابت که یافته های این گزارش بتواند در شناسایی مسائل و تعیین اولویت های کاری شهرداری در امر افزایش بهره وری خدمات پارکینگ و پارک سوارها در شهر مشهد مفید واقع شود، گفت: در سال 1399 جهت پایش شاخص های برنامه عملیاتی 97-1400 و ارزیابی شهرداری مشهد جمعا حدود 39 طرح کیفیت سنجی از خدمات شهرداری توسط گروه تحلیل و پردازش اطلاعات انجام شده است که مربوط به پیامدهای کارهایی است که شهرداری انجام می‌دهد؛ همچنین نتایج کلیه اقدامات ارزیابی کیفیت مزبور در منوی اصلی سایت planning.mashhad.ir بارگذاری شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5425759951274
Qt: 1.3377649784088