سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹
چچ
MTgwINmF2KrYsSDYp9iyINiq2YjZhtmEINiu2Lcg2obZh9in2LEg2YLYt9in2LEg2LTZh9ix2Yog2K3Zgdin2LHZiiDZiCDYs9qv2YXZhtiqINqv2LDYp9ix2Yog2LTYr9mHINin2LPYqi8g2YfYstmK2YbZhyA0NTAwINmF2YrZhNmK2KfYsdivINiq2YjZhdin2YbZiiDYqNix2KfZiiDYp9it2K/Yp9irINiu2LfZiNi3INmC2LfYp9ixINi02YfYsdmKINi32Yog2obZh9in2LHYs9in2YQ=

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد؛

180 متر از تونل خط چهار قطار شهری حفاری و سگمنت گذاری شده است/ هزینه 4500 میلیارد تومانی برای احداث خطوط قطار شهری طی چهارسال

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد گفت: طی یک ماه گذشته بیش از 180 متر از تونل خط چهار قطار شهری مشهد حفاری و سگمنت گذاری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کیانوش کیامرز با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این شرکت طی چهار سال گذشته، افزود: یکی از بزرگترین اقداماتی که طی چهار سال گذشته انجام شد، اتصال خط دو به یک قطار شهری با هزینه بیش از 500 میلیارد تومان بود که با حضور رییس جمهور سال 97 افتتاح شد.

وی با بیان اینکه در سال 98 نیز ایستگاه شهید کاوه خط دو قطار شهری مشهد با هزینه حدود 115 میلیارد تومان اجرا و به بهره برداری رسید، اظهارکرد: هممچنین درادامه فعالیت های عمرانی در خط دو ایستگاه الندشت نیز با هزینه بیش از 100 میلیارد تومان در سال 98 احداث و وارد چرخه مسافرگیری شد.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد تصریح کرد: درادامه نیز ایستگاه کوهسنگی به عنوان یکی از ایستگاه های مهم خط دو قطار شهری با هزینه 140 میلیارد تومان در سال 98 احداث و به بهره برداری رسید.

کیامرز ادامه داد: پس از راه اندازی و بهره برداری ایستگاه های اصلی باقی مانده از خط دو قطار شهری در سال 98 شروع به احداث دسترسی دوم این ایستگاه در سال 99 کردیم که بر این اساس دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی با مبلغ 30 میلیارد تومان، دسترسی سوم ایستگاه شهید کاوه با هزینه 23 میلیارد تومان و دسترسی دوم ایستگاه سعدی نیز که یکی از زیباترین ایستگاه های شهر است با 62 میلیارد تومان افتتاح و وارد چرخه مسافرگیری شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده شرکت قطار شهری در سال 1400 نیز خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ما برای سال جاری، تکمیل دپوی خط دو است که برای اینکار به دنبال تامین منابع مورد نیاز هستیم.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد افزود: همچنین تکمیل و بهره برداری از ایستگاه سلامت خط دو نیز یکی دیگر از برنامه های است که در حال حاضر عملیات بتن ریزی سقف آن انجام شده است و به دنبال آن هستیم تا پایان سال 1400 این ایستگاه را وارد چرخه مسافرگیری کنیم.

کیامرز اضافه کرد: در مجموع برای تکمیل خط دو قطار شهری طی چهار سال گذشته بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های شرکت قطار شهری در 1400 تکمیل ساختمان مرکز فرمان خطوط قطار شهری است، اظهارکرد: در حال حاضر اسکلت این ساختمان تکمیل شده است و در صورت تامین منابع مورد نیاز، نازک کاری و تجهیز آن را در سال جاری انجام خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد به اقدامات انجام شده در خط سه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: از سال 96 تا کنون 14 کیلومتر از حفاری خط سه قطار شهری مشهد توسط دو دستگاه حفار انجام شده است و در کنار انجام عملیات حفاری و سگمنت گذاری تونل خط سه 900 میلیارد تومان برای احداث سازه های جانبی این خط هزینه شده است.

کیامرز ادامه داد: همچنین از قرارداد جدید احداث دسترسی و معماری ایستگاه های خط سه 300 میلیارد تومان هزینه شده که تا کنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: در مجموع برای احداث خط سه قطار شهری مشهد تا کنون 2700 میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد به اقدامات انجام شده برای احداث خط چهار قطار شهری اشاره کرد و افزود: برای احداث خط چهار در سال 99 زمین مورد نیاز جهت ایجاد شفت ورودی دستگاه حفار تامین و شفت ورودی در منطقه مهرمادر خواجه ربیع ایجاد و دستگاه حفار با شکستن رکورد کشوری ظرف45 روز به محل حفاری منتقل و ظرف 40 روز مونتاژ شد.

کیامرز تصریح کرد: عملیات حفاری خط چهار قطار شهری مشهد، خرداد ماه سال جاری آغاز و تا کنون 180 متر تونل خط چهار حفاری و سگمنت گذاری شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 150 میلیارد تومان برای اجرای خط چهار قطار شهری و در مجموع بیش از 4500 میلیارد تومان برای اجرای خطوط قطار شهری مشهد طی چهارسال گذشته هزینه شده است، اظهارکرد: امیدواریم در دوره های بعد بتوانیم این رکورد را بشکنیم و هزینه های بیشتری را برای سرعت بخشیدن به احداث خطوط قطار شهری انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد ادامه داد: در مجموع از سال 1379 تا کنون 7500 میلیارد تومان برای احداث خطوط قطار شهری مشهد هزینه شده است که 4500میلیارد تومان از این مبلغ طی چهار سال گذشته بوده است.

مجید خبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.92690992355347
Qt: 0.40915584564209