دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • مالی، پشتیبانی
چچ
2KrZh9mK2Ycg2KjYs9iq2YcgwqvYt9ix2K0g2YPYp9ix2KLZgdix2YrZhtmKINmIINin2LTYqti62KfZhMK7INio2Kcg2KrYp9mD2YrYryDYqNixINit2KfYtNmK2Ycg2LTZh9ixINiq2YjYs9i3INmF2LnZitmGINin2YLYqti12KfYr9mKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

‍ مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد خبر داد؛

تهیه بسته «طرح کارآفرینی و اشتغال» با تاکید بر حاشیه شهر توسط معین اقتصادی شهرداری مشهد

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: بسته «طرح کارآفرینی و اشتغال» با تاکید بر حاشیه شهر توسط اداره معین اقتصادی شهرداری مشهد در حال تهیه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی بیان کرد: در این طرح ظرفیت های داخل و خارج از شهرداری و مجموعه دستگاه‌ ها برای ایجاد اشتغال به عنوان حوزه اثرگذار در فضای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر دیده شده است و سعی بر هم افزایی بین بخشی و تعیین نقش برای هر یک از ذی اثران توسعه شهری در قالب تلاشی یکپارچه است.
وی ادامه داد: اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد از طریق تعامل بین دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در راستای توسعه ظرفیت های اشتغال در سطح شهر و توانمندسازی افراد جامعه به ویژه در حاشیه شهر مشهد فعالیت می کند.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد اضافه کرد: در این راستا اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد با شناسایی ظرفیت های دستگاه های اجرایی در سطح شهر و تعامل با آنها، از ظرفیت این دستگاهها و شهرداری برای ایجاد زیر ساخت ها، پشتیبانی، حمایت، آموزش و مواردی که در حاشیه شهر به اشتغال ختم شود، استفاده می کند.
قناویزچی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی و کارآفرینی بر فضاهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همه ابعادی که در یک خانواده به ویژه در حاشیه شهر که با کمبودها و معضلات بیشتری مواجه هستند تاثیرگذار است و اشتغال به عنوان یکی از ضروریات هر جامعه ای می تواند عامل محوری، اصلی و تعیین کننده در توسعه حاشیه شهر و ایجاد ثبات در خانواده ها و فضای فرهنگی و اجتماعی آن محدوده داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما نیز در این اداره کل، اولویت را برای اداره معین اقتصادی در بحث اشتغال برای جوانان حاشیه شهر مشهد قرار دادیم و تلاش می کنیم، همه ظرفیت های موجود، فرصت ها و اقدمات قابل انجام رابسیج نموده و پای کار بیاوریم. در همین راستا بسته «طرح کارآفرینی و اشتغال» با تاکید بر حاشیه شهر مشهد توسط اداره معین اقتصادی در حال تهیه است.
نماینده شهردار در معین اقتصادی شهرستان مشهد اضافه کرد: در این طرح ظرفیت های داخل و خارج از شهرداری و مجموعه دستگاه ها برای ایجاد اشتغال به عنوان حوزه اثرگذار در فضای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر دیده شده و آن ها را پای کار آورده است.
قناویزچی تاکید کرد: برای آماده سازی بسته «طرح کارآفرینی و اشتغال» ما نیازمند نظر نخبگان، فرهیختگان و افراد دارای تخصص در این حوزه هستیم. این نظرات می تواند کامل کننده طرح، ایده و برنامه ما باشد و به زودی علاوه بر اقداماتی که شروع کردیم این طرح ویژه نیز آماده می شود.
وی بیان کرد: ما برای استفاده از نظر نخبگانی، کارگروه ها و فضاهای تحلیلی تشکیل دادیم تا همه ظرفیت ها را به صورت تجربی شناسایی کنیم و به یک اقدام مشخص برسیم.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: در همین راستا کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین بخشی با موضوع هم اندیشی در بهره برداری از فرصت های تعاملی جهت توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر به همت این اداره کل برگزار شد و در این جلسه، فرصت ها در راستای توانمندسازی با تاکید بر جوانان مناطق حاشیه شهر و ظرفیت های ایجادی در حوزه نوآوری شهری و پیشنهادات نحوه همکاری و تعامل بین بخشی بررسی و افراد حاضر دراین جلسه در خصوص موضوعات مذکور به بحث و تبادل و نظر پرداختند.
غزاله شهیدی
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2251353263855
Qt: 2.2791905403137