چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۰۵
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmG2KfZitioINix2YrZitizINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsSDZhdi02YfYryDYp9iyINmF2LHZg9iyIDEzNw==

با هدف آشنایی با فرآیندهای مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد صورت گرفت؛

بازدید نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد از مرکز 137

نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد با هدف آشنایی با فرآیندهای مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد از مرکز 137 بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهدی ناصحی نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد از مرکز ارتباطات مردمی 137 بازدید کرد.

طی این بازدید نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد از فرآیند دریافت، پیگیری و پاسخگویی پیام های دریافتی شهروندان از 10 درگاه اداره ارتباطات مردمی 137 بازدید و در جریان امور قرار گرفت.

همچنین در حاشیه این بازدید بر الکترونیکی شدن تمام خدمات شهرداری مشهد و حذف واسطه ها در راستای جلوگیری از فساد تاکید شد.

حوریه جمالی پور

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.91558806101481
Qt: 0.39716625213623