جمعه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹ ۱۰۰
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • پارلمان شهری مشهد مقدس
  • آخرین اخبار کرونا ویروس
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KjZiti02KrYsdmK2YYg2K3Zhdin2YrYqiDYsdinINin2LIg2K3ZiNiy2Ycg2K/YsdmF2KfZhiDYr9ixINmF2YLYp9io2YQg2YjZitix2YjYsyDZg9ix2YjZhtinINiv2KfYtNiq2Ycg2KfYs9iq

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛

شهرداری بیشترین حمایت را از حوزه درمان در مقابل ویروس کرونا داشته است

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شهرداری، بیشترین حمایت از حوزه سلامت و درمان را به صورت کمی و کیفی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید محمد حسین بحرینی، امروز در حاشیه بازدید سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد از مرکز واکسیناسیون شهید سردارحاج قاسم سلیمانی واقع درنمایشگاه بین المللی با تقدیر از اقدامات و حمایت های مدیریت شهری در مبارزه با ویروس کرونا، افزود: بیشترین حمایت و کمک به دانشگاه علوم پزشکی برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا از سوی مدیریت شهری مشهد بوده است.

وی اضافه کرد: اما با این حال با آغاز به کار ترکیب جدید شورای شهر به ویژه شهردارجهادی مشهد انتظار ما از مدیریت شهری و در مقابل انتظار مدیریت شهری از دانشگاه علوم پزشکی در حوزه سلامت مردم بیشتر خواهد بود.

بحرینی ادامه داد: درحوزه انجام واکسیناسیون مردم برای مقابله با ویروس کرونا در اختیار گذاشتن اماکن بخشی از نیاز ما را حل می کند، اما درکنار مکان به تجهیز کردن آنها و تامین نیروی انسانی هم نیاز داریم که شهردار جهادی مشهد قول داده اند برای رفع این نیازها نیز به دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمک کنند و ما نیز درمقابل قول تامین واکسن را داده ایم.

وی گفت: ظرفیتی که برای انجام واکسیناسیون در مرکزشهید سردارحاج قاسم سلیمانی در نظر گرفته شده 15 تا 20 هزار نفر است که این ظرفیت قابل افزایش است، اما این موضوع بستگی به میزان واکسنی دارد که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرارخواهد گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به سخنان شهردار مشهد در رابطه با در اختیار قرار دادن کلیه امکانات شهرداری در مقابله با ویروس کرونا حتی اتاق شهردار، افزود: اینکه شهردارمشهد حاضر هستند حتی اتاق خود را برای حفظ سلامت مردم در اختیار دانشگاه بگذارند نشان دهنده نهایت لطف و اهمیت دادن ایشان به حفظ سلامت مردم است.

مجید خبیری

آدرس کوتاه شده: