شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ۸۹
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • اجتماعی و فرهنگی
چچ
2KLYutin2LIg2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0g2YjZitqY2Ycg2KzZhdi5INii2YjYsdmKINmIINiz2KfZhdin2YbYr9mH2Yog2KLYs9mK2Kgg2K/Zitiv2q/Yp9mGINin2KzYqtmF2KfYudmKINiv2LEg2LPYt9itINi02YfYsQ==

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خبرداد؛

آغاز اجرای طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در سطح شهر

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد گفت: گفتنی است که این طرح در طول سال به صورت یک شیفت در حال انجام است اما در این هفته به صورت ویژه در دو شیفت انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید مجتبی منتظری در مراسم اجرای طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در سطح شهر، اظهار کرد: تقاضا داریم در این طرح اهتمام ویژه ای را در نظر بگیرید.

وی با اشاره به اجرای طرح ویژه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به مدت یک هفته، ادامه داد: برای این طرح 13 اکیپ ون در نظر گرفته ایم که از ساعت 8 الی 22 به صورت دو شیفت اقدامات خود را انجام خواهند داد. همچنین موتور سیکلت نیز برای مکان هایی که امکان ورود ون به آن نیست در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تاکید: همچنین 13 نفر از نیروهای انتظامی نیز همراه ما خواهد بود، هر ون دارای یک نیروی انتظامی، دو سرگشت (آقا و خانم) و راننده است.

منتظری بیان کرد: در این طرح به شناسایی کودکان کار توسط دو دستگاه ون نیز می پردازیم. در نهایت پس از شناسایی این افراد به مرکز غربالگری بهزیستی منتقل شده و مسائل مرتبط با آن ها به صورت جد پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: متکدیانی جمع آوری شده نیز براساس مصوبه شورای عالی اداری به مجتمع اردوگاهی سرای سبز زندگی منتقل و در آنجا ساماندهی شوند.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: گفتنی است که این طرح در طول سال به صورت یک شیفت در حال انجام است اما در این هفته به صورت ویژه در دو شیفت انجام می شود.

غزاله شهیدی

آدرس کوتاه شده: