دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۲۶
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • خدمات شهری
چچ
2KfZh9mF2YrYqiDZgdix2YfZhtqvINi02YfYsdmI2YbYr9mKINiv2LEg2LHZgdi5INmF2LTYp9i62YQg2KjYpyDZgdi52KfZhNmK2Kog2YXYstin2K3ZhSDZiCDYotmE2KfZitmG2K/Zhw==

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد مطرح کرد؛

اهمیت فرهنگ شهروندی در رفع مشاغل با فعالیت مزاحم و آلاینده

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد گفت: واگذاری ملک و استقرار مشاغل مزاحم و آلاینده علاوه بر وجود مسائل ترافیکی، روانی و اقتصادی می تواند تاثیرات جدی بر شهروندان و شهر وارد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مسعود رضوی با بیان نقش و اهمیت فرهنگ شهروندی در رفع مشاغل با فعالیت مزاحم و آلاینده اظهار کرد: کاهش کیفیت محیط زیست شهری، افزایش آلودگی صوتی، آلودگی بصری، کاهش کیفیت زیست و رفاه شهری، مسائل سکونتی و ناهنجارهای رفتاری در شهرها، ضرورت و اهمیت گسترش آموزش شهروندی و آشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود در سطح شهر را تشدید کرده است .

وی افزود: فعالیت مشاغل مزاحم و آلاینده مستقر در شهر یکی از عواملی است که نیاز شدید به فرهنگ سازی عمومی و آموزش های شهروندی را در شهر می طلبد زیرا ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه های زیادی را به اداره کنندگان شهر و محیط شهری و ساکنان شهرها تحمیل کرده و می تواند علاوه بر هزینه های مالی باعث صدمات جسمی و روحی نیز را در بر داشته باشد .

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد بیان کرد: این قبیل مشکلات ایجاد شده در نتیجه واگذاری واحد های صنفی از سوی شهروندان و همچنین عدم اطلاع از قوانین و تسهیلات ارائه شده به صنوف مزاحم و آلاینده است و در حقیقت این معظل با آگاهی و توسط خود شهروند ایجاد می شود که حقوق همسایگان را نادیده گرفته و به نوعی حق الناس تحت الشعاع قرار می گیرد. لذا شهروندان باید آگاهی لازم در خصوص قوانین و مقررات کمیسیون بند 20 را کسب کرده و به هیچ عنوان واحد و ملک تجاری خود را در اختیار واحد صنفی مزاحم و آلاینده قرار ندهند.

رضوی تصریح کرد: واگذاری ملک و استقرار مشاغل مزاحم و آلاینده علاوه بر وجود مسائل ترافیکی، روانی و اقتصادی می تواند تاثیرات جدی بر شهروندان و شهر وارد کند.

وی اضافه کرد: در این خصوص طی تصمیم های انجام شده مقرر شد؛ مالکانی که واحد و ملک تجاری خود را با هر نوع کاربری به صورت اجاره، رهن، سرقفلی و غیره به مشاغل مزاحم و آلاینده واگذار می کنند ضمن جلوگیری از فعالیت واحد صنفی (پلمب )، شهرداری برای بازدارندگی بیشتر می تواند اقدام به دریافت بهای خدماتی معادل 10 برابر عوارض صنفی از ملک مورد نظر به عنوان جریمه کند و در صورت تکرار واگذاری واحد تجاری یا غیر تجاری به مشاغل مزاحم و آلاینده قانون گذاری این اجازه را به شهرداری داده تا برای بار دوم به میزان 5/1 برابر و بار سوم به میزان 2 برابر تعرفه های یادشده بعنوان جریمه از متخلف دریافت کنند.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در خصوص فرهنگ سازی و آموزش شهروندی در رفع مشاغل با فعالیت مزاحم و آلاینده گفت: باید آموزش های شهروندی با استفاده از کلیه ابزارهای تبلیغاتی و آموزشی جهت شهروندان و صنوف مزاحم و آلاینده توسعه دهیم همچنین اصلاح قوانین و مقررات موجود در خصوص استقرار واحد صنفی در داخل شهر و واگذاری ملک به واحد صنفی از سوی شهروندان صورت پذیرد .

در پایان توصیه می شود شهروندان و مالکین قبل از واگذاری واحد و ملک تجاری خود با هر نوع کاربری چه به صورت اجاره، رهن و غیره از قوانین مذکور با مراجعه به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ( بین وکیل آباد 55 و 57 ) و یا تماس با شماره تلفن 31298090 اداره کمیسیون بند 20 اطلاع حاصل کنند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1970280011495
Qt: 0.847660779953