سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۱
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • خدمات شهری
چچ
2YXYr9mK2LHZitiqINiq2LHZhdmK2YXZiiDZvtin2LHZgyDZh9in2Yog2KjYstix2q8g2KjYpyDZh9iv2YEg2K3ZhCDZhdi52LbZhNin2Kog2YXZiNis2YjYryDYr9ixINm+2KfYsdmDINmH2Kc=

با حضور معاون دادستان بررسی شد؛

مدیریت ترمیمی پارک های بزرگ با هدف حل معضلات موجود در پارک ها

یکی از ویژگی های شهر ترمیمی به رسمیت شناختن تنوع و تکثر در شهر است، شهر ما مجموعه ای از افراد مختلف با فرهنگ ها و دیدگاه های متفاوت است؛ در شهر ترمیمی افراد باید یاد بگیرند که علیرغم اختلافات در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جعفر سروی در جلسه مدیریت ترمیمی در پارک های بزرگ، اظهار کرد: امروزه نحوه مدیریت پارک های بزرگ سخت افزاری نیست بلکه با لحاظ بسیاری از عوامل دیگر انجام می شود. آسیب های اجتماعی، جرائم و تخلفات شهری نیازمند هماهنگی و هم افزایی است و بهتر است در مدیریت آن از دیدگاه های مشارکتی، ترمیمی و دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی و ایرانی استفاده شود.

توجه به بحث امنیت در پارک ها

در ادامه این جلسه حامد فیض الهی، معاون مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: مشکلات در پارک های متعدد بوده و باید رویه یکسانی مبتنی برآموزه های ترمیمی و مشارکت مردم یک دستور العمل و آیین نامه خاص برای آن تدوین شود. باتوجه به اینکه پارک ها جزو معابر عمومی محسوب می شوند، میزان لزوم ورود شهرداری به این موضوع حائز اهمیت است.

وی افزود: در حال حاضر از میان 660 پارک موجود در شهر مشهد، تنها 28 پارک بزرگ شهر دارای نگهبان هستند و باید تدابیری در این زمینه لحاظ شود همچنین بحث ورزش در پارک ها نیز نیازمند وضع قوانین و دستور العمل های مشترک است.

در بخشی دیگری از این جلسه مسولان بوستان های وکیل آباد، ملت، کوهسنگی، غدیر و خورشید به بیان مشکلات و معضلات موجود در بوستان ها پرداختند و به عواملی نظیر ورزش همگانی، اردوهای تفریحی، سرقت از پارک ها و حمایت از حیوانات، معتادان متجاهر و.... اشاره شد.

در شهر ترمیمی افراد با دیدگاه های مختلف زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند

محمد فرجیها، ناظر علمی دبیرخانه شهر ترمیمی شهرداری مشهد در بخش دیگری از این جلسه، اظهار کرد: یکی از ویژگی های شهر ترمیمی به رسمیت شناختن تنوع و تکثر در شهر است، شهر ما مجموعه ای از افراد مختلف با فرهنگ ها و دیدگاه های متفاوت است؛ در شهر ترمیمی افراد باید یاد بگیرند که علیرغم اختلافات در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

وی افزود: موضوع کثرت گرایی فرهنگی باید در پارک ها نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا پارک ها برای همه اقشار جامعه است و می توان در آن تمرین باهم بودن کرد. آموزه های دینی نیز در به رسمیت شناختن تنوع و تکثر سرآمد است. در عدالت ترمیمی مشکلات موجود در پارک ها به عنوان یک مساله اجتماعی در نظر گرفته می شود که به تبع آن باید راهکارهای اجتماعی برای آن لحاظ شود.

در برخی مواقع دخالت نیروی انتظامی و دادگستری سبب تشدید مشکل می شود به همین دلیل بهتر است از مدل ایجاد شوراهای حل اختلاف مطابق با مشکلات موجود در پارک ها استفاده کنیم. همچنین نهاد وکالت ترمیمی نیز می توانند در کنار این شوراها ساعاتی را به مشاوره رایگان به شهروندان اختصاص دهند. زمانی که در جامعه شهروندان مجبور می شوند از پارک ها سرقت کنند نشان از این است که جامعه دچار مشکل شده بنابراین باید به جای مجازات به افراد کمک کنیم.

مراد از شهر ترمیمی؛ عدالت ترمیمی و عدالت سبز است

اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: حضور انبوه جمعیت و مردم شهر در بوستان های بزرگ بر کسی پوشیده نیست به همین جهت باید کمک کنیم تا حداکثر تفریح و لذت برای شهروندان ایجاد شود. عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری بیش از 50 اصل در ادبیات حقوقی دارد که از سال 1990 شیوع گسترده پیدا کرده است.

وی افزود: مراد از شهر ترمیمی؛ عدالت ترمیمی و عدالت سبز است که در مفهوم جذب حداکثری و دفع حداقلی خلاصه می شود. نگاه اسلام و مقام معظم رهبری نیز چنین است، خداوند در قرآن می فرماید اگرکسی نفسی را زنده کند مثل این است که تمام مردم را زنده کرده است. ما باید در دبیرخانه شهر ترمیمی، شورای اسلامی و مدیریت پارک ها جذب حداکثری را مدنظر قرار دهیم.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: به منظور شیوع عدالت ترمیمی و استفاده بهینه از بوستان ها، پیشنهاد من این است که از ظرفیت های موجود استفاده کنیم. یکی از این ظرفیت ها گروه های ورزش همگانی است که باید آن را گسترش دهیم.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی عنوان کرد: از دیگرموضوعات مطرح در بحث بوستان ها، تبلیغات محیطی است. تبلیغات در سطح بوستان ها باید دلنشین باشد به همین دلیل بهتر است کارگروهی در این زمینه ایجاد شود. در گذشته نمایشگاه هایی برای آسیب شناسی مواد مخدر در بوستان ملت برگزار شد که از نوع نگاه ترمیمی است و به عقیده بنده باید توسعه پیدا کند.

حوریه جمالی پور

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9237480163574
Qt: 1.7952690124512