چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳ ۶۲
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINiq2KfZg9iz2YrYsdin2YbYp9mGINm+2YrYtCDar9in2YUg2K/YsSDZvtix2K/Yp9iu2Kog2YXZiNio2KfZitmE2YogUVIg2YPZitin2YY=

در راستای ترغیب شهروندان از سامانه پرداخت غیر نقدی شهرداری مشهد انجام شد؛

تقدیر از تاکسیرانان پیش گام در پرداخت موبایلی QR کیان

از تاکسیرانان پیش گام در پرداخت موبایلی و استفاده و تشویق شهروندان از سامانه پرداخت غیر نقدی شهرداری مشهد تقدیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، یکی از مهمترین اهداف هوشمند سازی کلیه فرآیند های سازمانی و برون سازمانی است که در ارتباط با روش های پرداخت کرایه و حذف وجه نقد، سامانه پرداخت غیر نقدی کیان با همکاری سازمان فاوا شهرداری راه اندازی شد.

از ابتدای ورود این سامانه پرداخت، سیاست های تشویقی سازمان جهت ترغیب و استفاده حداکثری تاکسیرانان گرامی و در مقابل شهروندان عزیز نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت، در همین راستا 3 نفر از تاکسیرانانی که پیش گام در پرداخت موبایلی و استفاده از سامانه پرداخت QR کیان بوده اند، تقدیر شدند.

همواره موفقیت طرح های اجرایی مستلزم همکاری همه جانبه است از همین رو تاکسیرانانی که با سیاست های سازمان به هر نحوه ای همکاری می کنند، یقینا مشمول حمایت و تشویق سازمان قرار خواهند گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده: